Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση προμήθειας cloud ψηφιακής υπογραφής

 

Για την έκδοση ενός αναγνωρισμένου εξ’ αποστάσεως Πιστοποιητικού Ψηφιακής υπογραφής, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις παρακάτω διαδικασίες:

1)   Θα πρέπει να προσκομίσετε τα εξής:

α)  Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου ταυτοποίησης (Αστυνομική, Στρατιωτική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.)

β)  Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη με γνήσιο της υπογραφής την Αίτηση / Εντολή Αγοράς

γ)  Υπογεγραμμένους τους Όρους Σύμβασης Συνδρομητή (Σε κάθε σελίδα)

Σημείωση:

  1. i. Αν δεν προσέλθετε αυτοπροσώπως στις εγκαταστάσεις μας θα πρέπει να μας αποστείλετε ταχυδρομικώς τα παραπάνω.
  2. ii. Σε περίπτωση μη παραλαβής των διαπιστευτηρίων αυτοπροσώπως θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει και την εξουσιοδότηση παραλαβής

2)   Θα πρέπει να προχωρήσετε στη διαδικασία εξόφλησης παραγγελίας. Το κόστος της έκδοσης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών εξαρτάται από το πλήθος των αιτουμένων Πιστοποιητικών και καθορίζεται κατόπιν επικοινωνίας με την ΒΥΤΕ ΑΒΕΕ .

3)   Αφού ολοκληρωθούν και επιβεβαιωθούν με επιτυχία οι παραπάνω διαδικασίες, ενεργοποιούνται τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά και αποστέλλεται με SMS ο κωδικός πρόσβασης ενεργοποίησης. Έπειτα σας αποστέλλεται ο κλειδάριθμος σε μορφή QR Code και γίνεται επιτόπια ταυτοποίηση των στοιχείων σας. Ο τρόπος επιβεβαίωσης της γνησιότητας των στοιχείων είναι ο εξής:

– Επίδειξη Ταυτότητας για τη φυσική ταυτοποίηση

– Υπογραφή της Αίτησης – αποδεικτικού παραλαβής του κλειδάριθμου, τα οποία και παραδίδετε στον διανομέα.

Η διαδικασία έκδοσης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών της BYTE COMPUTER ABEE διαρκεί 2-3 ημέρες εφόσον τα δικαιολογητικά σταλούν ταχυδρομικώς ή εντός μισής ώρας εφόσον έρθετε στην εταιρεία μας.

Η σελίδα που μπορείτε να επισκεφτείτε για να ενημερωθείτε σχετικά με την ψηφιακή υπογραφή είναι www.byte.gr

Θα είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε.