Το μεγάλο πλεονέκτημα των τυποποιημένων (pre-packaged) λύσεων λογισμικού είναι ότι εμπεριέχουν τη συμπυκνωμένη γνώση και εμπειρία των μεγαλύτερων κατασκευαστών που έχει συσσωρευτεί επί χρόνια από την αλληλεπίδρασή τους με τις κορυφαίες εταιρίες παγκοσμίως από όλους τους τομείς. Επιλέγοντας μια τέτοια λύση, μια επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους μπορεί να επωφεληθεί άμεσα από την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, που θα αναβαθμίσουν τις δικές της διαδικασίες τόσο εσωτερικά όσο και στις σχέσεις τις με συνεργάτες και πελάτες, αποκτώντας αμέσως καλύτερη οπτική και έλεγχο για όλες τις δομές της.

Εστιάζοντας σε συγκεκριμένες επιχειρησιακές ανάγκες, οι pre-packaged λύσεις δίνουν άμεση λύση στους βασικότερους “πόνους” μιας επιχείρησης. Η διαδικασία ολοκλήρωσης είναι προβλεπόμενη και σταθερή, παρέχοντας τη δυνατότητα ενός καλύτερου υπολογισμού του συνολικού κόστους κτήσης (Total Cost of Ownership – TCO).

Τα οφέλη που φέρνουν οι εν λόγω λύσεις στις επιχειρήσεις είναι:

Απλούστερη διαδικασία αγοράς: Οι pre-packaged λύσεις έχουν ένα σαφές τιμολογιακό μοντέλο, καθιστώντας πιο απλή και γρήγορη την αγορά τους.

Χαμηλότερο κόστος και γρήγορη ανάδειξη της αξίας της λύσης: Αγοράζοντας μόνο τα modules που είναι απαραίτητα για την επιχείρηση το κόστος της λύσης παραμένει σε πλήρως υπολογισμένα πλαίσια.

Προγραμματισμένη υλοποίηση: Πριν την αγορά οποιασδήποτε pre-packaged λύσης ο πελάτης μπορεί να γνωρίζει με μεγάλη ακρίβεια και το πρόγραμμα υλοποίησης, παράμετρος που περιορίζει την ανασφάλεια και τυχόν “κρυφά” έξοδα.

Καλύτερο governance, διαφάνεια και προβλεψιμότητα: Κάνοντας τις διαδικασίες και τα παραδοτέα πιο συγκεκριμένα, οι pre-packaged λύσεις απλοποιούν το governance του IT (διαχείριση και συμμόρφωση κατά βάση), αλλά παρέχουν ταυτόχρονα μεγαλύτερη προβλεψιμότητα των αποτελεσμάτων.