Ψηφιακή Υπογραφή σε ΑΔΔΥ (USB token)

Για την έκδοση ενός Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού Ψηφιακής Υπογραφής σε token, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω: