Ψηφιακή Υπογραφή σε ΕΔΔΥ (USB token)

Για την έκδοση ενός Εγκεκριμένου Πιστοποιητικού Ψηφιακής Υπογραφής σε token, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω: