Το ευρύ φάσμα σύνθετων και απαιτητικών έργων που έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει η Byte στον Ιδιωτικό και στον Δημόσιο τομέα, αποτελεί τη σημαντικότερη απόδειξη του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος. Οι ιστορίες ικανοποίησης των πελατών μας πιστοποιούν τον καινοτόμο σχεδιασμό, τους πρωτοποριακούς συνδυασμούς εξειδικευμένων λύσεων, την ευελιξία, την αποτελεσματικότητα και τη σταθερά υψηλή ποιότητα που χαρακτηρίζει κάθε μας συνεργασία.

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ SAP BUSINESS ONE

Η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση είναι ένας τόπος πολιτισμού για το θέατρο, το χορό, τη μουσική, τα εικαστικά και τα γράμματα. Αποστολή του είναι η προβολή του σύγχρονου πολιτισμού, η υποστήριξη των Ελλήνων δημιουργών, η εκπαίδευση για τα παιδιά και η διά βίου μάθηση για ανθρώπους κάθε ηλικίας, σε ένα χώρο ανοιχτό και προσιτό σε όλους.

Προκλήσεις

 • Υποστήριξη της ραγδαίας ανάπτυξης της εταιρίας σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς
 • Ενοποίηση των διαδικασιών μεταξύ των τμημάτων της
 • Εφαρμογή σταδίων εγκρίσεων, εξουσιοδοτήσεων χρηστών και ασφάλεια κυριότητας Δεδομένων
 • Βελτιστοποίηση της ροής της πληροφορίας από και προς όλα τα τμήματα της εταιρίας
 • Διαχείριση Ειδών και Παγίων
 • Ενημέρωση ανά επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρίας (Business Unit)
 • Καθολική Διαχείριση των Οικονομικών της εταιρίας

Γιατί SAP & BYTE

 • Πλήρες σε λειτουργικότητα προϊόν από τον κυρίαρχο στην αγορά του Επιχειρησιακού Λογισμικού
 • Υλοποίηση χαμηλού ρίσκου λόγο εμπειρίας στην υλοποίηση έργων ίδιου και μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίας
 • Δυνατότητα εύκολης επέκτασης των λειτουργιών του συστήματος για την κάλυψη των αναγκών του Πελάτη
 • Ασφάλεια επένδυσης, καθώς η SAP επενδύει συνεχώς στο SAP Business One με επιπλέον σύγχρονες επεκτάσεις και λειτουργικότητες
 • Επιλογή συνεργάτη υλοποίησης (Byte Computer) με εμπιστοσύνη για την παράδοση αποτελεσμάτων, λόγω της βαθιάς γνώσης και ελληνικοποίησης του προϊόντος

 

Είπαν στελέχη του πελάτη:

«..Το επιχειρηματικό και υπηρεσιακό περιβάλλον της ΣΓΤ είναι ιδιαίτερα σύνθετο. Το SAP Business One μας επιτρέπει να λειτουργούμε αποτελεσματικά τόσο στο επίπεδο της παρακολούθησης των οικονομικών και των αποθηκών αλλά επίσης σε εκείνο του σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτιστικών δράσεων της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών. Είναι εύκολο στη διαχείριση και χρήση του και καλύπτει τις απαιτήσεις μας..» «..Θέλαμε ένα ευέλικτο πρόγραμμα για να παρακολουθούμε τόσο τα κλασσικά οικονομικά μας στοιχεία αλλά και για να έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να εντάσσουμε κ’ ποιοτικά στοιχεία στις μετρήσεις μας. Αυτό μας οδήγησε στην επιλογή του SAP Business One..»
Χρήστος Καρράς
Εκτελεστικός Διευθυντής
Αθανασία Δημάκου
Οικονομική & Διοικητική Διευθύντρια
Η.ΔΙ.Κ.Α. - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. είναι φορέας παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής, εποπτευόμενος από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης. Αποστολή της ΗΔΙΚΑ ΑΕ είναι να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής ποιότητας στον τομέα της πληροφορικής και επικοινωνιών, οι οποίες θα υποστηρίζουν την αποτελεσματική λειτουργία των φορέων της κοινωνικής ασφάλισης και υγείας και την εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω της παροχής σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πληροφοριών.

Στο πλαίσιο αυτό η ΗΔΙΚΑ ΑΕ ανέθεσε στην ένωση ΟΤΕ-ΒΥΤΕ, μέσω προκήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης για την καταγραφή και έλεγχο των ιατρικών επισκέψεων / συνταγών / παραπεμπτικών, την εκκαθάριση και πληρωμή τους.

Προκλήσεις

 • Ο εκσυγχρονισμός του εθνικού συστήματος υγείας μέσω της αξιοποίησης των ΤΠΕ
 • Η προάσπιση της υγείας και ο περιορισμός της ταλαιπωρίας των ασφαλιζομένων
 • Η διαφάνεια στη περίθαλψη, ο αποτελεσματικός έλεγχος της συνταγογράφησης και ο εξορθολογισμός των δαπανών
 • Η εξασφάλιση αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων για την λειτουργία του συστήματος φαρμακευτικής και ιατρικής περίθαλψης
 • Η μείωση του κόστους στη πρωτοβάθμια περίθαλψη
 • Η ενοποίηση (σύνδεση και δια-λειτουργία) όλων των εθνικών ταμείων κοινωνικής ασφάλισης
 • Η παροχή αναβαθμισμένης επιστημονικής υποστήριξης στους επαγγελματίες υγείας

Η ένωση της Byte με τον ΟΤΕ

 • Παρέδωσε πλήρως λειτουργικό το σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
 • Προμήθευσε και διέθεσε το αναγκαίο υλικό (Tokens) με ψηφιακά πιστοποιητικά από το ιδιόκτητο Trust Center της ΒΥΤΕ για την αυθεντικοποίηση των χρηστών μέσω του TRUST CENTER
 • Ανέπτυξε συμβατότητα με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ηλεκτρονικής υγείας για τους ευρωπαίους πολίτες epSOS "Smart Open Services"
 • Λειτούργησε επιτυχώς Disaster Recovery System
 • Χρήστες του συστήματος είναι περίπου 60000 Επαγγελματίες Υγείας (ιατροί & φαρμακοποιοί)
 • Ωφελούμενοι είναι οι ασθενείς, επαγγελματίες υγείας και λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος εφαρμόζει μια καινοτόμο πολιτική επιλογή για τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού διατροφικού προτύπου, στηριζόμενη στο τρίπτυχο ταυτότητα - ποιότητα - αειφορία. Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής, η Byte κλήθηκε, μέσω προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού, να υλοποιήσει το "Καλάθι Προϊόντων" που αποτελεί έναν παραγωγικό και διατροφικό χάρτη από χαρακτηριστικά τοπικά προϊόντα, τα οποία είναι:

 • Ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα βασισμένα στην ισχυρή ταυτότητα και φήμη της περιοχής
 • Συνήθη τοπικά προϊόντα που βασίζονται σε συγκεκριμένες μεθόδους παραγωγής
 • Πιστοποιημένα Προϊόντα (ΠΟΠ, ΠΓΕ), η ποιότητα και η φήμη των οποίων οφείλονται σε σημαντικό βαθμό στην γεωγραφική τους προέλευση

Προκλήσεις

 • Η τόνωση της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής
 • Η ανταγωνιστικότητα και την πιστοποίηση των προϊόντων
 • Η σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με την μεταποίηση
 • Η ενίσχυση των εξαγωγών

Η Byte σχεδίασε και ανέπτυξε διαδικτυακή πλατφόρμα καθώς και εξειδικευμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (Portal, Παρατηρητήριο Τιμών, Γεω-πληροφοριακό χάρτη, Διαδραστικές Mobile Εφαρμογές, Ηλεκτρονικό Αγροτικό "Magazino", Ηλεκτρονικό Δημοπρατήριο Αγροτικών Προϊόντων και Προϊόντων Ιχθυοκαλλιέργειας) για την αποτύπωση του "Καλαθιού" των τοπικών αγροτικών και μεταποιητικών προϊόντων της Δ. Ελλάδας καθώς και των παραγωγικών μονάδων και συλλογικών φορέων του πρωτογενούς (κυρίως) και δευτερογενούς τομέα.

Επιπλέον στο πλαίσιο του Έργου, πραγματοποιήθηκε προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού, πιλοτική και παραγωγική λειτουργία της υποδομής, εκπαίδευση χρηστών και διαχειριστών καθώς και εκτέλεση δράσεων προβολής και δημοσιότητας.

Οι παραγωγοί και οι μεταποιητές έχουν πλέον τη δυνατότητα να περιγράψουν και να προβάλλουν τα προϊόντα τους, ενώ ο χρήστης (καταναλωτής) έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί πλήρως για τα προϊόντα του καλαθιού (τόπος και χρόνος παραγωγής, διαθέσιμη ποσότητα, τιμή, εποχικότητα, συσκευασία, κλπ).

Το "Ηλεκτρονικό Καλάθι" δεν είναι απλά ένα σημείο προβολής τοπικών προϊόντων αλλά παρέχει αλληλεπιδραστικότητα, δημιουργώντας μία αμφίδρομη σχέση του παραγωγού / μεταποιητή με τον καταναλωτή.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το ΕΚΤ διαθέτει e-υποδομή (ηλεκτρονική υποδομή) για την οργάνωση, διαχείριση, αποθήκευση και διατήρηση του ψηφιακού επιστημονικού, ερευνητικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας. Η παρούσα η-υποδομή συστημάτων βασίζεται σε τεχνολογίες virtualization και χειρίζεται τουλάχιστον 50TB πολύτιμης πληροφορίας, διαθέτοντας πάνω από 4,5 εκατομμύρια σελίδες ελληνικού ψηφιοποιημένου περιεχομένου, περίπου 1.000.000 εγγραφές μεταδεδομένων και συλλογικών καταλόγων, με εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες των δικτυακών υπηρεσιών του ΕΚΤ και πολλά εκατομμύρια page views ανά μήνα, εκατοντάδες video μορφωτικών, επιστημονικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων, και δεκάδες ψηφιακά αποθετήρια, βιβλιοθήκες, συλλογικούς καταλόγους, ηλεκτρονικά περιοδικά και βάσεις δεδομένων Έρευνας και Τεχνολογίας.

Η υποδομή είναι εγκατεστημένη στο σύγχρονο Datacenter του ΕΚΤ, στο κτίριο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για τον ελληνικό χώρο, μιας και επιπλέον της e-υποδομής του ΕΚΤ, φιλοξενεί τον μεγαλύτερο κόμβο της υποδομής Hellas Grid "Athena", καθώς και σε ειδικά διαμορφωμένο ανεξάρτητο χώρο τους κόμβους GEANT, ΠΙΘΟΣ και ViMA της ΕΔΕΤ ΑΕ. Το Datacenter είναι εξοπλισμένο με τα απαιτούμενα συστήματα ελέγχου πρόσβασης, πυρανίχνευσης / πυρόσβεσης, απομακρυσμένης παρακολούθησης κλιματολογικών συνθηκών, αδιάλειπτης παροχής ενέργειας μέσω UPS και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, χαρακτηριστικά Green IT, κ.α.

Προκλήσεις

Η πράξη "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας / Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" σκοπεύει στην παροχή υποδομής για την οργάνωση, αναζήτηση, πρόσβαση και ανάπτυξη του επιστημονικού περιεχομένου, την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και εξαγωγής μετρικών για τη σύγχρονη ερευνητική δραστηριότητα μέσω της παροχής σειράς υπηρεσιών ηλεκτρονικών αποθετηρίων, ηλεκτρονικών εκδόσεων, ψηφιακών βιβλιοθηκών, συστημάτων διαδραστικού πολιτισμού και συστημάτων για εξαγωγή και παρουσίαση μετρικών δεικτών έρευνας, σε μεγάλη κλίμακα και στον απαιτούμενο βαθμό ασφαλείας, όπως προκύπτουν από διεθνείς καλές πρακτικές.

Η Byte ανέλαβε, μέσω προκήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, την προμήθεια, εγκατάσταση, διαμόρφωση και υποστήριξη των απαραιτήτων κεντρικών υπολογιστικών, αποθηκευτικών, δικτυακών συστημάτων και scale out υποδομών (εξοπλισμός Κεντρικής Υποδομής), καθώς και περιφερειακών συστημάτων ψηφιοποίησης και υποστήριξης (περιφερειακός εξοπλισμός), για την διάθεση των υπηρεσιών της πράξης στο απαιτούμενο επίπεδο κλίμακας και ασφάλειας, συμπεριλαμβάνοντας την δημιουργία μηχανισμού Ανάνηψης από Καταστροφή και Επιχειρησιακής Συνέχειας (Disaster Recovery, Business Continuity), μέσω δημιουργίας κατάλληλου απομακρυσμένου εφεδρικού site (Disaster Recovery Site).

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το ΚΕΘΕΑ λειτουργεί από το 1983 και παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης, κινητοποίησης & προετοιμασίας, υπηρεσίες θεραπείας - απεξάρτησης, υπηρεσίες κοινωνικής επανένταξης, υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης οικογένειας, υπηρεσίες υποστήριξης χρηστών στο πλαίσιο του σωφρονιστικού συστήματος, υπηρεσίες άμεσης πρόσβασης (street work), υπηρεσίες εκπαίδευσης & κατάρτισης, υπηρεσίες τηλεφωνικής συμβουλευτικής υποστήριξης (γραμμή 1145).

Προκλήσεις

 • Η αντιμετώπιση των εξαρτήσεων με την ανάπτυξη υπηρεσιών μέσω τεχνικών, που αξιοποιούν τη νέα ψηφιακή τεχνολογία
 • Η ευαισθητοποίηση σημαντικού αριθμητικά πληθυσμού (νέοι, οικογένειες, επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικοί, μαθητές, κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών, νησιωτικά συγκροτήματα κλπ), με τη χρήση των προσφερόμενων ψηφιακών υπηρεσιών σε θέματα κοινωνικής επανένταξης, συμβουλευτικής στήριξης οικογένειας κ.α.
 • Η αξιοποίηση τηλεματικών υπηρεσιών, που συνδέονται με την πρόληψη και τη συμβουλευτική υποστήριξη, από περισσότερους από 1.300.000 μαθητές στις δύο πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης και από τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς
 • Η αξιοποίηση δεδομένων, από στελέχη, που συνδέονται με την έρευνα και την ανώτατη εκπαίδευση, μέσω υπηρεσιών e-learning και ηλεκτρονικής διάθεσης πληροφοριών
 • Η παροχή συστηματικής επαγγελματικής κατάρτισης σε επαγγελματίες υγείας μέσω υπηρεσιών e-learning
 • Η διάθεση υπηρεσιών ηλεκτρονικής συναλλαγής για τους άμεσα εξυπηρετούμενοιυς, που ανέρχονται σε περισσότερους από 4.500 άτομα το χρόνο, όσο και τις οικογένειές τους, που αντιστοιχούν σε περισσότερες από 2.500

Το κυρίως έργο

 • Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος για το κεντρικό Data Center,  (WEB - Application - Database Servers, Firewalls, Routers, Switches, Storage Area Network, Tape System, Λογισμικό συστήματος / υποδομής
 • Η προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού πληροφορικής (Σταθμοί Εργασίας, Εκτυπωτές), και η εγκατάσταση της απαραίτητης δομημένης καλωδίωσης,
 • Η προμήθεια Κέντρων Τηλεδιάσκεψης  με κυριότερες λειτουργίες Audio και video conferencing και Data conferencing
 • Η ψηφιοποίηση περίπου 50.000 φακέλλων μελών του ΚΕΘΕΑ, που αντιστοιχούσαν σε περίπου 500.000 σελίδες και η  καταχώρηση περίπου 1.000.00 πεδίων των φακέλων,  που σαρώθηκαν

και σε συνέργεια με τον εταίρο της ένωσης του έργου:

 • Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, που αφορούσαν στην αναβάθμιση του τρόπου εξυπηρέτησης και επικοινωνίας του ΚΕΘΕΑ με το εξωτερικό του περιβάλλον, εντάσσοντας υπηρεσίες σε 3ο και 4ο επίπεδο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παρέχοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα συναλλαγής μέσω διαδικτύου και αυτοματοποιώντας τις εμπλεκόμενες επιχειρησιακές διαδικασίες
ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών εκτός της τέλεσης πράξεων θρησκευτικού και λατρευτικού περιεχομένου, υλοποιεί ευρείες φιλανθρωπικές, κοινωνικές, ποιμαντικές, καθοδηγητικές, πολιτιστικές, αλλά και αμιγώς διοικητικού / διαχειριστικού χαρακτήρα δραστηριότητες.
Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός της ΙΑΑ προσανατολίζεται προς την υλοποίηση οριζόντιων, επεκτάσιμων έργων, τα οποία είναι εφικτό στη συνέχεια να αξιοποιηθούν από το σύνολο των εκκλησιαστικών φορέων και ιδρυμάτων που συνθέτουν την Εκκλησία της Ελλάδος.

Προκλήσεις

 • Αύξηση της διαθεσιμότητας, της απόδοσης και της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων της Εκκλησιαστικής Διοίκησης
 • Οικονομίες κλίμακας μέσω της μείωσης του συνολικού κόστους κτήσης, αξιοποίησης και διαχείρισης του εξοπλισμού
 • Βελτίωση της παραγωγικότητας της Εκκλησιαστικής Διοίκησης μέσω της υποστήριξης των Εκκλησιαστικών φορέων
 • Βελτίωση των δυνατοτήτων διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας των φιλοξενούμενων πληροφοριακών συστημάτων και ως εκ τούτου διευκόλυνση της εφαρμογής ψηφιακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας εσωτερικά προς τους Εκκλησιαστικούς φορείς και εξωτερικά προς τους πολίτες
 • Υποστήριξη του συνόλου των λοιπών έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τόσο στην αρχική φάση υλοποίησης και λειτουργίας τους αλλά και σε πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις

Η Byte ανέλαβε, μέσω προκήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού:

 • τη μελέτη, σχεδιασμό και προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος για το Κύριο Datacenter της ΙΑΑ ώστε να γίνει δυνατή η παροχή υπηρεσιών Infrastructure as a Service (IaaS), καθώς και
 • την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού τον οποίο θα χρησιμοποιήσουν οι χρήστες του φορέα αλλά και οι 400 περίπου απομακρυσμένοι χρήστες που εξυπηρετούν τακτικές διαδικασίες, για την πρόσβασή τους στα νέα πληροφοριακά συστήματα

Αναλυτικότερα, η εταιρία μας υλοποίησε τις απαραίτητες υποδομές του νέου DC του φορέα, (διαμόρφωση χώρων, δομημένη καλωδίωση, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκατάσταση κλιματισμού, Access Control, Πυρανίχνευση/Πυρόσβεση κ.α.), ανέλαβε την προμήθεια κι εγκατάσταση Κεντρικού Εξοπλισμού και Λογισμικού (31 Εξυπηρετητές - 206 cores, SAN - 84TB, Backup, Racks, UPS, Networking, OS, Virtualization SW, Antivirus) καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση Περιφερειακού Εξοπλισμού τόσο στο Κύριο Site του Φορέα όσο και στα Περιφερειακά Πιλοτικά Sites (PCs, Printers, Scanners, Plotter).

Τέλος, παρασχέθηκαν υπηρεσίες ανάλυσης, σχεδιασμού, υλοποίησης και τεκμηρίωσης του συστήματος, υπηρεσίες εκπαίδευσης των διαχειριστών της κεντρικής υποδομής καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης όλων των προσφερόμενων με βάση συγκεκριμένο SLA.