Η Βyte προσφέρει την πιο σύγχρονη, ασφαλή και εύχρηστη Ψηφιακή υπογραφή στην ελληνική αγορά. Εγγεγραμμένη στο Μητρώο της ΕΕΤΤ ως Πιστοποιημένος Πάροχος Ψηφιακής υπογραφής. Η Βyte έχει ολοκληρώσει επένδυση 3 εκατομμυρίων ευρώ για τις πλέον ασφαλείς και καινοτόμες τεχνολογικές υποδομές του Trust Center της εταιρείας που είναι επίσημα πιστοποιημένο από την Ernst and Young, Grant Thornton, ezu και συμμορφώνεται με το Κανονισμό της ΕΕ 210/2014 για αναγνωρισμένες  πιστοποιητικά για ψηφιακές υπογραφές/σφραγίδες, καθώς και αναγνωρισμένες χρονοσφραγίδες (time stamps).