Η εκπαίδευση μπορεί να επιδοτηθεί από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 045.

Σεμινάρια IBM
Το Εκπαιδευτικό Κέντρο της Byte, σε συνεργασία με την Global Knowledge (Global Training Provider), αποτελεί τον μοναδικό Εξουσιοδοτημένο Πάροχο Πιστοποιημένων Υπηρεσιών Εκπαίδευσης για Λογισμικό IBM στην Ελλάδα και Κύπρο.
Ενδεικτικά προϊόντα:

 • AIX
 • Linux
 • Storage Systems
 • System x
 • System p
 • System i
 • System z
 • IBM  Business intelligence
 • IBM Domino
 • IBM Cloud and Smarter Infrastructure
 • ΙΒΜ WebSphere
 • ΙΒΜ Data Management

 

GTP New Logo

 
Σεμινάρια Microsoft
Το Εκπαιδευτικό Κέντρο της Byte παρέχει την δυνατότητα Εκπαιδευτικών Λύσεων της Microsoft Corporation για όλες τις εφαρμογές λογισμικού, τα λειτουργικά συστήματα και τα προγράμματα της Microsoft.
Η παρεχόμενη εκπαίδευση περιλαμβάνει κύκλους σπουδών που καλύπτουν από απλούς χρήστες έως εξειδικευμένους επαγγελματίες της πληροφορικής.

 • Microsoft Windows Server
 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft Sharepoint
 • Microsoft Exchange Server
 • System Center
 • Virtualization

Επιπλέον το Εκπαιδευτικό Κέντρο της Βyte, παρέχει σεμινάρια σε MICROSOFT OFFICE, αλλά και σε άλλες θεματικές ενότητες μετά από συνεννόηση με τους ενδιαφερομένους.

 Άλλα Σεμινάρια
Οι δραστηριότητες του Εκπαιδευτικού Κέντρου της Byte, διευρύνονται και σε σεμινάρια όπως:

 • ORACLE
 • CISCO

Στα σεμινάρια αυτά διδάσκουν πιστοποιημένοι από τους vendors εισηγητές, ενώ το μάθημα είναι βασισμένο στην επίσημη ύλη. Το υλικό δε που παρέχεται στους εκπαιδευόμενους είναι αντιστοίχως Oracle και Cisco Press.
Αυτό δημιουργεί μια ευκαιρία εκπαίδευσης σε απόλυτα ανταγωνιστική τιμή, με εγγυημένη την ποιότητα υπηρεσιών.

 

Κατά παραγγελία και σε συνεργασία με τους ενδιαφερομένους σχεδιάζεται κύκλος εκπαίδευσης ή μεμονωμένο σεμινάριο που η διάρκεια και η θεματολογία συνάδουν με το αντικείμενο δραστηριότητας και τις συγκεκριμένες ανάγκες του πελάτη.

Ενίοτε το Εκπαιδευτικό Κέντρο αναπτύσσει πρωτότυπο, εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό για την υλοποίηση του σεμιναρίου. Τα ειδικά προσαρμοσμένα (tailor made) αυτά σεμινάρια, πραγματοποιούνται είτε στις εγκαταστάσεις των πελατών μας είτε στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Βyte.

Τα σεμινάρια που διοργανώνει το Εκπαιδευτικό Κέντρο, ανάλογα με το επίπεδο διακρίνονται σε:

 • Σεμινάρια χρήσης πακέτων λογισμικού που αφορούν τους τελικούς χρήστες (end users) προϊόντων, εφαρμογών και συστημάτων.
 • Τεχνικά σεμινάρια, που απευθύνονται σε εξειδικευμένους προγραμματιστές, αναλυτές, μηχανικούς και στελέχη του χώρου της Πληροφορικής και των επικοινωνιών.