eukairies_sunergasias_200x133Η Byte παραμένει ακόμα και στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες ανοιχτή σε συνεργασίες με νέους εργαζόμενους επιστήμονες και τεχνικούς. Δεσμευόμαστε να δώσουμε τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους στο πλαίσιο μιας απαιτητικής και αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας, καλώντας σας να έρθετε σε επαφή μαζί μας.

 

 

Microsoft Modern Workplace Presales Specialist

Byte Computer SA is looking for an experienced Microsoft Presales Specialist with strong communication skills and solid work experience. Role's responsibilities include, but are not limited to:

 • Participation in all Presales activities including customer presentations, site visits and technical summaries.
 • Participate in the preparation of the different parts of a tender including technical solution writing
 • Provide support to Sales Team
 • High degree of competency in Microsoft 365 services with a focus on Teams and Enterprise solutions
 • Deliver customer business transformation and success through accelerated adoption and usage resulting in customer satisfaction.
 • Ability to deliver well-crafted bill of materials and statements of work on client projects and design builds in the Microsoft Solutions stack
 • Identify customer business requirements and translate them into design concepts to show the business value of Microsoft Modern Workplace and parallel technologies, including TCO and ROI evaluations
 • Maintain strong knowledge of Microsoft Cloud solutions and lead design relative to implementing technologies that comprise Workplace services and solutions.
 • Facilitate discovery sessions with customers to identify their requirements

Qualifications

 • University Degree in IT / Computer Science or Engineering.
 • At least 3 years of experience
 • Strong knowledge of Microsoft 365 Suite, including, but not limited to, Teams, Enterprise Mobility and Security Suite, and Azure Active Directory
 • Extensive knowledge in migrating clients and services into the Microsoft Cloud
 • Understanding of IT processes and procedures concepts
 • Proven track record in providing a technical Pre-Sales support to a sales team with specific experience in Microsoft technologies
 • Any relevant Vendor Certifications will be considered as an asset.
 • Excellent ability to research, analyse, define and describe solutions in the context of calls for tenders.
 • Strong knowledge of information systems and technologies, methodologies, and tools.
 • Good technical knowledge and ability to translate business requirements into solutions
 • Proven track record in preparing business proposals and RFP responses.
 • Highly self-motivated and methodical, with attention to detail.
 • Fluency in Greek & English.

Benefits

 • A competitive remuneration package based on qualifications and experience.
 • Professional development through coaching, trainings and certifications.
 • Excellent working conditions in a friendly, warm and stable professional environment.
Server-Storage Presales Engineer

Byte Computer SA is looking for an experienced Presales Engineer with strong communication skills and solid work experience. Role's responsibilities include, but are not limited to:

 • Participation in all Presales activities including customer presentations, site visits and technical summaries.
 • Analysis of tendering documentation requirements and specifications (RFPs/RFIs/RFQs).
 • Assess Bids by challenging the proposed solutions (functional, technical and pricing aspects).
 • Manage Bids, coordinating internally with other departments and externally with partners & vendors.
 • Participate in the preparation of the different parts of a tender including technical solution writing
 • Provide support to Sales Team

Qualifications

 • University Degree in IT / Computer Science or Engineering.
 • At least 5 years of experience
 • Proven track record in providing a technical Pre-Sales support to a sales team with specific experience in Server, Virtualisation, Storage and Cloud.
 • Skills in the above areas with multiple vendors could be an advantage
 • Any relevant Vendor Certifications will be considered as an asset.
 • Excellent ability to research, analyse, define and describe solutions in the context of calls for tenders.
 • Strong knowledge of information systems and software technologies, methodologies and tools.
 • Good technical knowledge and ability to translate business requirements into solutions and explain the reasoning
 • Proven track record in preparing business proposals and RFP responses.
 • Highly self-motivated and methodical, with attention to detail.
 • Fluency in Greek & English.

Benefits

 • A competitive remuneration package based on qualifications and experience.
 • Professional development through coaching, trainings and certifications.
 • Excellent working conditions in a friendly, warm and stable professional environment.
Project Manager (κωδ. PRS- PM_082020)

Project Manager

(κωδ. PRS- PM_082020)

 

H BYTE COMPUTER A.B.E.E, (www.byte.gr) πρωτοπόρος στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και εφαρμογών Πληροφορικής, αναζητά δυναμικά στελέχη για την κάλυψη θέσεων Project Manager.

 

Αρμοδιότητες

 

 • Η υλοποίηση έργων υποδομής μέσω σχεδιασμού, παρακολούθησης και εφαρμογής πολιτικών και διαδικασιών
 • Ο συντονισμός εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών του πελάτη
 • Να εξασφαλίζει ότι τα έργα θα παραδίδονται εγκαίρως και σύμφωνα με την προδιαγεγραμμένη ανάγκη
 • Η παροχή βοήθειας στον ορισμό των στόχων, εμπλέκοντας  όλους των ενδιαφερόμενους και εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη συμμετοχή
 • Η ανάπτυξη σχεδίου για την καταγραφή και παρακολούθηση της προόδου των έργων
 • Η διαχείριση των αλλαγών των έργων και η τήρηση του χρονοδιαγράμματος
 • Η δημιουργία και η συντήρηση τεκμηρίωσης και αναφορών του έργου σύμφωνα με την προβλεπόμενη μεθοδολογία.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

 

 • Πτυχίο Πληροφορικής ή Τεχνολογικής κατεύθυνσης
 • Πολύ καλή γνώση και εμπειρία σε προϊόντα και τεχνολογίες πληροφορικής.
 • Άριστη γνώση στον σχεδιασμό, υλοποίηση και υποστήριξη λύσεων πληροφορικής με τουλάχιστον τρία (3) χρόνια προϋπηρεσία.
 • Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια προϋπηρεσία στη διαχείριση έργων.
 • Επιθυμητή η κατοχή σχετικών πιστοποιήσεων Project Management.
 • Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
 • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας (προφορικές, γραπτές).
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες).

 

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα ιδιαίτερα δυναμικό περιβάλλον.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους με την ένδειξη του κωδικού PRS_PM_082020 μέσω e-mail: hr@byte.gr

Senior SharePoint Developer/ Administrator

Byte Computer SA and the Cloud Services team is looking for a Senior SharePoint Developer / Administrator with Solid working experience on developing and maintain complex software solutions based on Microsoft SharePoint online and On-Premises.

 

In this position you will be responsible for designing and implementation of applications utilizing cloud technologies and services.

 

Responsibilities

 • Candidate must possess strong knowledge in SharePoint
 • Will be part of an engineering team that has a focus on delivering cloud hosted solutions.
 • Develop SharePoint-based solutions both on-premises and online using out of the box functionality as well as develop custom functionalities.
 • Configuration of SharePoint-based sites, pages, lists, libraries, and workflows
 • Develop with SharePoint Designer (2010/2013), PowerApps, Visual Studio, Microsoft Flow
 • Develop cloud migration paths for existing on-premises systems

 

Qualifications

 • University or TEI Degree in Computer Science/Engineering or related field
 • 5+ years of SharePoint development and architecture experience
 • Development experience with JavaScript, CSS, .NET, HTML, and jQuery.
 • Microsoft related certifications is highly desired
 • Good fundamental and hands on knowledge of MS SQL Server
 • 2+ years of experience in Cloud computing with the primary focus on Azure
 • Able to find root causes of problems and quickly determine efficient solutions
 • Solid understanding of cloud compute platforms
 • Highly self-motivated and methodical, with attention to detail.
 • Strong written and verbal communication skills.
 • Fluency in Greek & English.

 

Benefits

 • A competitive remuneration package based on qualifications and experience.
 • Professional development through coaching, trainings and certifications.
 • Excellent working conditions in a friendly, warm and stable professional environment.
Technical Project Manager (κωδ. PRS - TPM_042020)

Byte Computer SA and the Professional Services team is looking for an Experienced  Technical Project Manager with solid working experience on Telco Network Architecture and good understanding of the involved technical domains, that will manage Project Management and Technical Coordination activities for the delivery of the project (Network Engineering Scope).

 

Responsibilities

 • Manages the whole team of technical owners of the impacted network elements and technology areas (Fixed Voice and Data, Mobile Voice and Data, Fixed Access, Transmission & Transport, OSS), performing project management activities.
 • Makes sure the scope and objectives delivered by the projects are according to requirements (including budget, time and agreed quality KPIs).
 • Ensure appropriate prioritization, planning and reporting for the managed project.
 • Manages all the phases of the project (development, testing, acceptance and implementation of SW and HW for involved systems) in all technology areas
 • Defines the project plan in agreement with all parties involved including the external stakeholders and the project sponsor.
 • Defines the detailed project activities and monitors/tracks them permanently.
 • Responsible for the information flow/communication within the team and with the main stakeholders, internal and external.
 • Performs risk management and change management as part of the project activities to

 

Qualifications

 • University degree in computer science, telecommunications or equivalent
 • Good awareness of wider technology aspects in telecommunications and ICT
 • Inter-functional relationships between network elements
 • Good knowledge of Telco network architecture (all domains)
 • Good Knowledge of Fixed Voice Service Architecture (IMS)
 • Good knowledge of Access and Transmission technology
 • Very Good knowledge of Telecommunication networks.
 • Very Good Knowledge of fixed & mobile data services (IP VPN, 3G, Internet Feed, etc) and equipment used (routers, switches, hubs, PBXs).
 • Process & project management
 • Ability to work within virtual teams and interface with multi-national clients
 • Good understanding of the SW lifecycle: development, testing and acceptance, implementation, performance optimization and troubleshooting
 • PM Professional certification desired (not mandatory)
 • At least three years’ experience in Project Management/Coordination of complex Projects.
 • Strong written and verbal communication skills.
 • Fluency in Greek & English.

 

Benefits

 • A competitive remuneration package based on qualifications and experience.
 • Professional development through coaching, trainings and certifications.
 • Excellent working conditions in a friendly, warm and stable professional environment.

 

Network Engineer (κωδ. PRS - NE_042020)

Byte Computer SA and the Professional Services team is looking for Experienced Network Engineers with solid working experience on Fixed Telephony Services and Internet Services.

 

Responsibilities

 • Evaluate customer infrastructure and confirm together with presales engineers that the correct solution implementation is offered to the Enterprise Customers.
 • Receive directly from Project Managers the requests for new service activation.
 • Co-ordinate and perform all required actions in order to activate Fixed Telephony Services products to the customer premises
 • Organize service integrator’s technician visits to customer premises in order to perform all required on site activities installation activities.
 • Access customer’s internal network (under customer’s guidance) in order to perform work around actions while the activation takes place.
 • Troubleshoot and resolve customer technical issues which arise during activation and until handover to the support team

 

Qualifications

 • Good general and technical education with qualifications in telecommunications, electronics and computing. TEI or University degree
 • At least 3-year experience in administration of technology services (Fixed telephony - PBX administration)
 • Very good organizational, analytical and interpersonal skills
 • Logical approach to problem solving and self-motivation
 • Ability to retain knowledge and cross-match new problems with previous ones (Problem-solving skills)
 • Broad experience of supporting major corporate customers through virtual teams, suppliers, contractors and integrators.
 • Knowledge of isdn signalling, Sip messages, IMS network, RTP, PRI, Routing, PBX configuration
 • Knowledge of Cisco equipment/Call manager/programming. Cisco certification is also desirable.
 • Thorough knowledge, end to end, of fixed voice telecommunication network operation.
 • Knowledge of networks/switches
 • Knowledge of IP Core / MetroETH Networks, Microwave, EFM Services
 • Knowledge of Microsoft Office programs (Word, Excel, PowerPoint)
 • Strong written and verbal communication skills.
 • Fluency in Greek & English.

 

Benefits

 • A competitive remuneration package based on qualifications and experience.
 • Professional development through coaching, trainings and certifications.
 • Excellent working conditions in a friendly, warm and stable professional environment.

 

Senior Cloud Engineer

Byte Computer SA and the Cloud Services team is looking for a Senior Cloud Engineer with Solid working experience on cloud compute platforms.

In this position you will be responsible for designing and implementation of IT solutions utilizing cloud technologies and services.

 

Responsibilities

 • Will be part of an engineering team that has a focus on delivering cloud hosted solutions.
 • Design and deploy secure, scalable, and highly available environments in Azure
 • Define and meet scalability, availability, security and performance goals for the solution
 • Develop cloud migration paths for existing on-premise systems
 • Maintaining the usage of cloud services and implementing cost-saving strategies
 • Able to find root causes of problems and quickly determine efficient solutions
 • In-depth understanding of networking security concepts, such as IP subnets, NACLs, routing, firewalls
 • Solid understanding of cloud compute platforms

Qualifications

 • University Degree in Computer Science/Engineering or related field
 • Microsoft Azure related certifications is highly desired
 • 5+ years of experience in Windows Server environment and overall Windows systems administration
 • 2+ years of experience in Cloud computing with the primary focus on Azure
 • Highly self-motivated and methodical, with attention to detail.
 • Strong written and verbal communication skills.
 • Fluency in Greek & English.

Benefits

 • A competitive remuneration package based on qualifications and experience.
 • Professional development through coaching, trainings and certifications.
 • Excellent working conditions in a friendly, warm and stable professional environment.
Presales Engineer - Public Sector

Byte Computer and the Public Sector team is looking for an experienced PreSales Engineer with strong communication skills and solid work experience. Role's responsibilities include, but are not limited to:

• Analysis of tendering documentation requirements and specifications (RFPs/RFIs/RFQs).
• Assess Bids by challenging the proposed solutions (functional, technical and pricing aspects).
• Manage Bids, coordinating internally with other departments and externally with partners & vendors.
• Participate in the preparation of the different parts of a tender including technical solution writing, project team, collection and quality check of CVs, references, methodologies & selection criteria.
• Participate in workshops with partners.

Qualifications

• University Degree in IT / Computer Science or Engineering.
• At least 3 years of experience in Bid Management, Bid Writing and PreSales.
• Excellent ability to research, analyse, define and describe solutions in the context of calls for tenders.
• Strong knowledge of information systems and software technologies, methodologies and tools.
• Proven track record in preparing business proposals and RFP responses.
• Highly self-motivated and methodical, with attention to detail.
• Fluency in Greek & English.

Benefits

• A competitive remuneration package based on qualifications and experience.
• Professional development through coaching, trainings and certifications.
• Excellent working conditions in a friendly, warm and stable professional environment.

Μηχανικός Υποστήριξης Συστημάτων (System Engineer) (κωδ. PRS - SE_102019)

Μηχανικός Υποστήριξης Συστημάτων (System Engineer)
(κωδ. PRS- SE_102019)

H BYTE COMPUTER A.B.E.E, (www.byte.gr) πρωτοπόρος στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και εφαρμογών Πληροφορικής, αναζητά δυναμικά στελέχη για την ανάπτυξη του Τμήματος Professional Services της εταιρείας.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

 

 • Πτυχίο με κατεύθυνση την Πληροφορική
 • Πολύ Καλή γνώση Λειτουργικών Συστημάτων MS Windows 2012/2012 R2, MS Windows 2016, MS Windows 2019.
 • Πολύ Καλή γνώση Active Directory και πολιτικών ασφαλείας.
 • Πολύ Καλή γνώση στο σχεδιασμό, υλοποίηση και υποστήριξη άλλων εφαρμογών της Microsoft (MS Exchange 2010/2013/2016, Microsoft O365 Platform, System Center, κλπ)
 • Επιθυμητές αντίστοιχες πιστοποιήσεις Microsoft
 • Γνώση, σχεδιασμός και υλοποίηση λύσεων κεντρικού backup και κεντρικού antivirus / antispam.
 • Εμπειρία σε υπολογιστικά συστήματα – κεντρικούς υπολογιστές servers (IBM, LENOVO, HP, DELL).
 • Εμπειρία σε εγκατάσταση εξωτερικών αποθηκευτικών μέσων (SAN/NAS).
 • Απαραίτητη η εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην υποστήριξη των παραπάνω προϊόντων.
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
 • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας (προφορικές, γραπτές).
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες).

 

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα ιδιαίτερα δυναμικό περιβάλλον.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους με την ένδειξη του κωδικού PRSSE_102019 μέσω e-mail: hr@byte.gr ή μέσω fax: 210 9002055.

Μηχανικός Υποστήριξης Δικτύων (Network Engineer) (κωδ. PRS- NE_092019)

Μηχανικός Υποστήριξης Δικτύων (Network Engineer(κωδ. PRS- NE_092019)

 

H BYTE COMPUTER A.B.E.E, (www.byte.gr) πρωτοπόρος στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και εφαρμογών Πληροφορικής, αναζητά δυναμικά στελέχη για την ανάπτυξη του Τμήματος Professional Services της εταιρείας.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
 • Πολύ καλή γνώση και εμπειρία σε προϊόντα και τεχνολογίες δικτύων (Routing / Switching / Security).
 • Άριστη γνώση και πιστοποίηση CISCO Security επιπέδου CCNA με τουλάχιστον τρία (3) χρόνια προϋπηρεσία
 • Άριστη γνώση στον σχεδιασμό, υλοποίηση και υποστήριξη λύσεων ασφαλείας με προϊόντα κατασκευαστών όπως CISCO, FORTINET, με τουλάχιστον τρία (3) χρόνια προϋπηρεσία.
 • Επιθυμητή η γνώση σε λύσεις ασύρματων δικτύων ( Wireless Network )
 • Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
 • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας (προφορικές, γραπτές).
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες).

 

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα ιδιαίτερα δυναμικό περιβάλλον.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους με την ένδειξη του κωδικού PRSCISCO_0919 μέσω e-mail: hr@byte.gr ή μέσω fax: 210 9002055.

 

Θέση Junior Cloud Consultant στη Byte Computer

Η Byte Computer Α.Β.Ε.Ε (www.byte.gr) αναζητά junior Cloud Consultant. Η Byte αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών στην Ελλάδα. Η ηγετική θέση της στην ελληνική αγορά σήμερα είναι αποτέλεσμα συνεχών και με διάρκεια επενδύσεων σε τεχνολογίες αιχμής και επιπλέον σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, που συνοδεύεται με ισχυρές στρατηγικές συνέργειες με κορυφαίες εταιρείες παγκόσμιου βεληνεκούς.

Αντικείμενο / Απαιτήσεις θέσης:

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και συντήρηση λύσεων βασισμένες στο MS Azure
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση λύσεων βασισμένες στα προϊόντα Office 365, Microsoft EMS, Microsoft OMS
 • Συμμετοχή σε μεγάλα έργα ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. κατεύθυνσης πληροφορικής.
 • Γνώση & εμπειρία σε προϊόντα Microsoft (O365, EMS, OMS, κτλ.)
 • Διάθεση για συνεχή εκπαίδευση, αναζήτηση και χρήση νέων τεχνολογιών σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
 • Δυνατότητες κατανόησης και καταγραφής απαιτήσεων.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.

 

Προαιρετικά επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση & εμπειρία σε Windows Server 2008 - 2016
 • Γνώση & εμπειρία σε Active Directory, ADFS
 • Γνώση & εμπειρία σε virtualization software
 • Πρότερη χρήση περιβάλλοντος SharePoint ή/και Exchange Server.

 

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
 • Απασχόληση σε σύγχρονο περιβάλλον με δυνατότητα εξέλιξης.
 • Συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση.
Θέση Junior SharePoint Developer στη Byte Computer

Η Byte Computer Α.Β.Ε.Ε (www.byte.gr) αναζητά junior SharePoint Developer. Η Byte αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών στην Ελλάδα. Η ηγετική θέση της στην ελληνική αγορά σήμερα είναι αποτέλεσμα συνεχών και με διάρκεια επενδύσεων σε τεχνολογίες αιχμής και επιπλέον σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, που συνοδεύεται με ισχυρές στρατηγικές συνέργειες με κορυφαίες εταιρείες παγκόσμιου βεληνεκούς.

Αντικείμενο / Απαιτήσεις θέσης:

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και συντήρηση εφαρμογών SharePoint με χρήση C#, JavaScript και ASP.net.
 • Παραμετροποίηση υποδομών SharePoint.
 • Εκτέλεση Δοκιμών & Ελέγχων.
 • Συμμετοχή σε μεγάλα έργα ανάπτυξης λογισμικού.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. κατεύθυνσης πληροφορικής.
 • Γνώση & Εμπειρία σε τουλάχιστον μία αντικειμενοστραφή γλώσσα προγραμματισμού.
 • Διάθεση για συνεχή εκπαίδευση, αναζήτηση και χρήση νέων τεχνολογιών σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
 • Οργανωτικές ικανότητες και πνεύμα ομαδικότητας.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.

 

Προαιρετικά επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση & εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον .ΝΕΤ με χρήση C#.
 • Γνώση & εμπειρία σε web development (HTML, CSS & JavaScript).
 • Πρότερη χρήση περιβάλλοντος SharePoint ή/και Office 365.

 

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
 • Απασχόληση σε σύγχρονο περιβάλλον με δυνατότητα εξέλιξης.
 • Συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση.
Account Manager / Enterprise Accounts (Κωδικός θέσης 0418ΑΜ2)

H BYTE COMPUTER A.B.E.E, (www.byte.gr) πρωτοπόρος στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και εφαρμογών Πληροφορικής, αναζητά δυναμικά στελέχη για το Τμήμα Πωλήσεων της εταιρείας στην έδρα της στην Αθήνα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

 • Σπουδές πληροφορικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από εκπαιδευτικό ίδρυμα εσωτερικού η εξωτερικού (κατά προτίμηση απόφοιτοι ΕΜΠ).
 • Τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία πληροφορικής.
 • Δυνατότητα κατανόησης των αναγκών των πελατών και προσφοράς των αντίστοιχων ολοκληρωμένων λύσεων.
 • Άνεση στην επικοινωνία, ανεπτυγμένο πνεύμα συνεργασίας.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Η BYTE προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Bonus επίτευξης στόχων.
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.
 • Απασχόληση σε σύγχρονο περιβάλλον με δυνατότητα εξέλιξης.
 • Απασχόληση σε σύγχρονο περιβάλλον με δυνατότητα εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα βιογραφικά τους στο email hr@byte.gr με την ένδειξη του κωδικού 0418AM2 στο subject. Για όλα τα βιογραφικά τηρείται απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Senior .Net Developers (Ref Code: .Net/04/2018)

Position: Senior .Net Developers (Ref Code: .Net/04/2018)

Our Company
Byte was founded in 1983 and it soon developed into one of the most important and biggest companies providing comprehensive IT and communications solutions in Greece.
Byte is looking for talented and experienced developers to work on a number of new and existing projects. Currently, we have working solutions which needs further development in many areas; code, quality infrastructure, UI, UX and architecture.

Essential Functions:
• Programs within multiple inter-related systems, using techniques and languages, such as C#, ASP.NET MVC, HTML, JavaScript, JQuery and XML
• Experience with SQL Server and T-SQL
• Designs, writes, validates and modifies code and scripts efficiently
• As part of a team, works on conceptualizing and development of new programs and web applications
• Develops and executes effective testing plans
• Reviews production data and reports to ensure data quality and integrity
• Creates and maintains documentation related to assigned web applications, programs and other systems

Education & Experience:
• Bachelor’s degree in a computer related field or equivalent work experience
• Five years of related programming experience, which includes ASP.NET, MVC, C#, jQuery and SQL Server

Knowledge, Skills & Abilities:
• Strong knowledge of Microsoft Stack of development
• Strong knowledge of .NET Framework 4.5/4.0/3.5, MVC, Visual studio, jQuery UI, Web Services (WCF, REST and SOAP), SQL Server, Microsoft Team Foundation Server (TFS)
• Strong analytical and problem-solving abilities to help identify problems and implement effective solutions
• Strong verbal and written communication skills (including documentation)
• Teamwork and self motivation
• Strong human relations and customer service skills
• Strong attention to detail, organizational and multi-tasking skills

The company offers a competitive remuneration package & excellent working environment.

Τεχνικός Υποστήριξης Η/Υ (Field Service) (κωδ. PRS-FTECH-1017)

H BYTE COMPUTER A.B.E.E, (www.byte.gr) πρωτοπόρος στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και εφαρμογών Πληροφορικής, αναζητά δυναμικά στελέχη για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στα πλαίσια της ανάπτυξης του Τμήματος Professional Services της εταιρείας.

Απαραίτητα προσόντα:

• Γνώση στην τεχνολογία των Η/Υ και των περιφερειακών
• Εμπειρία στη χρήση και εγκατάσταση προσωπικών υπολογιστών και περιφερειακών
• Γνώση στην εγκατάσταση και χρήση Λειτουργικών Συστημάτων MS Windows
• Επιθυμητή γνώση άλλων εφαρμογών της Microsoft
• Δυνατότητα άμεσης εκμάθησης νέων τεχνολογιών
• Ικανότητα επικοινωνίας & ομαδικό πνεύμα εργασίας
• Άριστες ικανότητες επικοινωνίας (προφορικές, γραπτές).
• Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους
• Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου ή μηχανής

Η εταιρεία προσφέρει:

• Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
• Απασχόληση σε σύγχρονο περιβάλλον με δυνατότητα εξέλιξης
• Συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση

Προγραμματιστές Java (Κωδ. Θέσης: JJ170828)

Η Byte Computer Α.Β.Ε.Ε (www.byte.gr) αναζητά προγραμματιστές σε Java. Η Byte αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών στην Ελλάδα. Η ηγετική θέση της στην ελληνική αγορά σήμερα είναι αποτέλεσμα συνεχών και με διάρκεια επενδύσεων σε τεχνολογίες αιχμής και επιπλέον σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, που συνοδεύεται με ισχυρές στρατηγικές συνέργειες με κορυφαίες εταιρείες παγκόσμιου βεληνεκούς.

Αντικείμενο / Απαιτήσεις θέσης:

• Σχεδιασμός, ανάπτυξη και συντήρηση εφαρμογών
• Εκτέλεση Δοκιμών & Ελέγχων
• Συμμετοχή σε μεγάλα έργα ανάπτυξης λογισμικού.
• Συνεργασία & συμμετοχή σε ομάδες ανάπτυξης, ακολουθώντας υψηλά επαγγελματικά πρότυπα και διασφαλίζοντας την παροχή ποιοτικού λογισμικού και τεκμηρίωσης σχεδίων

Απαραίτητα προσόντα:

• Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. κατεύθυνσης πληροφορικής
• Καλή γνώση Java και ενθουσιασμό για προγραμματισμό.
• Γνώση & Εμπειρία σε μερικές από τις ακόλουθες τεχνολογίες αποτελεί επιπρόσθετο προσόν: Java Enterprise Edition (JEE), OSGi, AngularJS, JavaScript, XML/XSD, XSL, SQL
• Πάθος για ανάπτυξη λογισμικού και νέες τεχνολογίες,
• Οργανωτικές ικανότητες και πνεύμα ομαδικότητας
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
• Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση για το αποτέλεσμα

Η εταιρεία προσφέρει:

• Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Απασχόληση σε σύγχρονο περιβάλλον με δυνατότητα εξέλιξης
• Συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση

ERP SAP Business One Consultant

Η BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης του τμήματος Professional Development Services, επιθυμεί να προσλάβει:
ERP SAP Business One Consultant

 

Προφίλ Υποψηφίου:
Ικανότητα επικοινωνίας σε προφορικό και σε γραπτό λόγο

Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
Αναλυτική και συνθετική σκέψη με έμφαση στη λεπτομέρεια
Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
Ομαδικό πνεύμα

 

Απαιτούμενα Προσόντα:
Πτυχίο Α.Ε.Ι – Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ ή Θετικών Επιστημών

Εμπειρία σε Πληροφοριακά Συστήματα Εμπορικής και Λογιστικής Διαχείρισης

Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων SAP Business One ERP

Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και βελτιστοποίηση των εφαρμογών και λύσεων του SAP Business One, σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές.

Εμπειρία σε Ανάλυση και Σχεδιασμό Πληροφοριακών Συστημάτων

Εμπειρία στην συλλογή και ανάλυση των επιχειρηματικών διαδικασιών και λειτουργικών προδιαγραφών

Επιθυμητά Προσόντα:
Εμπειρία με εργαλεία αναφορών Business Objects (Crystal Reports)

Ικανότητα προγραμματισμού σε πλατφόρμα Microsoft .NET (C#)

Καλή γνώση SQL (Microsoft SQL Server)

Η θέση προσφέρει ανταγωνιστικές αμοιβές αναλόγως προσόντων, άριστες προοπτικές εξέλιξης, συνεχή εκπαίδευση και εργασία σε δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον.

 

Αποστολή Bιογραφικού

  captcha