Η Byte αντιμετωπίζει το ανθρώπινο δυναμικό της ως τον κινητήριο μοχλό για την υλοποίηση των στόχων και της στρατηγικής της. Η εταιρία επενδύει συστηματικά στην συνεχή επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού, το οποίο στελεχώνεται στην πλειοψηφία του από μηχανικούς και επιστήμονες με εξειδίκευση στην πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες.

Η Βyte διαθέτει ευέλικτη και λειτουργική οργανωτική υποδομή, η οποία εξασφαλίζει την αποτελεσματική υλοποίηση κάθε σύνθετου έργου που  αναλαμβάνει.