Οι υπηρεσίες υποδομής ή Infrastructure Services που προσφέρει η Byte περιλαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τη μελέτη της υποδομής αλλά και της προτεινόμενης εγκατάστασης κάθε φορά.
Αυτό σημαίνει, ότι μέσω των Infrastructure Services, έχετε τη δυνατότητα να δείτε με αξιόπιστο τρόπο το επίπεδο της τεχνολογικής υποδομής της επιχείρησής σας και παράλληλα να βρείτε τρόπους ώστε να την αξιοποιήσετε με το βέλτιστο δυνατό τρόπο.
Αν και οι εν λόγω υπηρεσίες περιλαμβάνουν μία ευρεία γκάμα από επιμέρους μελέτες και εργασίες, στα σημαντικότερα στοιχεία τους θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τα εξής:

  • Μελέτη και ανάλυση της υφιστάμενης υποδομής
  • Μελέτη όλης της διαδικασίας για την προσθήκη μίας νέας λύσης, ξεκινώντας από τη δομημένη καλωδίωση και φθάνοντας στο απαραίτητο υλικοτεχνικό υλικό
  • Διαμόρφωση του datacenter, τόσο σε επίπεδο οργάνωσης και δομής, όσο και σε επίπεδο συσκευών και υποστηρικτικού υλικού
  • Μελέτη ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και απαιτήσεων
  • Ανάλυση στοιχείων ψύξης και θέρμανσης
  • Διαμόρφωση στοιχείων κάλυψης και παρακολούθησης της υποδομής

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Byte, μαζί με τους συνεργάτες της, αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου όλες τις σχετικές μελέτες και εργασίες κι έτσι μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι αφενός θα έχετε πλήρη κάλυψη των αναγκών σας, αφετέρου θα έχετε μία λύση έτοιμη προς χρήση, “με το κλειδί στο χέρι”.
Είτε λοιπόν σχεδιάζετε να αναπτύξετε μία νέα ΙΤ υποδομή, είτε θέλετε να αναβαθμίσετε την υπάρχουσα, είτε να μετακινήσετε στοιχεία της, οι υπηρεσίες Infrastructure Services της Byte, είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεστε.