Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Σπυριδογεώργης Βυζάντιος
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Νικολίτσα Βυζαντίου
Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Φωτεινόπουλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Βασίλειος Λυμπερόπουλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αναστασία Λούη
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Βραδής
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αναστασία–Νικόλ Κωνσταντινίδου
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος