Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Σπυριδογεώργης Βυζάντιος
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Βραδής
Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος
Νικολίτσα Βυζαντίου
Εκτελεστικό Μέλος
Αναστασία Λούη
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Βασίλειος Λυμπερόπουλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Φωτεινόπουλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αναστασία–Νικόλ Κωνσταντινίδου
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος