Οδηγίες εγκατάστασης λογισμικού Safenet ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα

Windows

Οδηγίες εγκατάστασης (pdf)

Υποστηριζόμενες εκδόσεις

  • Windows Server 2008 R2 SP1 (32-bit, 64-bit)
  • Windows Server 2008 SP2 (32-bit, 64-bit)
  • Windows Server 2012 and 2012 R2 (64-bit)
  • Windows Server 2016 (64-bit)
  • Windows 7 SP1 (32-bit, 64-bit)
  • Windows 8 (32-bit, 64-bit)
  • Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)
  • Windows 10 (32-bit, 64-bit)

Αρχείο εγκατάστασης για συστήματα 32-bit

Αρχείο εγκατάστασης για συστήματα 64-bit

Mac OS X

Οδηγίες εγκατάστασης (pdf)

Υποστηριζόμενες εκδόσεις

  • OSX 10.13.1 High Sierra
  • OSX 10.12.6 Sierra

Αρχείο εγκατάστασης

Linux