1983

Η Byte ξεκινά τη δυναμική της πορεία στο ψηφιακό γίγνεσθαι της χώρας.
Εξουσιοδοτείται από την ΙΒΜ ως Αντιπρόσωπος Προσωπικών Υπολογιστών (ΙΒΜ PC Authorized Dealer).
Αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση και υποστήριξη στην Ελλάδα και την Κύπρο της Lotus Development Corporation.
Δημιουργεί τμήμα ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού προσθέτοντας αξία στα προϊόντα της Lotus και παράγοντας νέες tailor made εφαρμογές για τους πελάτες της.
Πρωτοπορεί με τη σύσταση τμήματος άμεσης τεχνικής υποστήριξης και τηλεφωνικής γραμμής επίλυσης προβλημάτων (hot line support).

1990

Ιδρύεται υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη για την προώθηση των υπηρεσιών και προϊόντων της εταιρείας στη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως για την άμεση τοπική υποστήριξη των πελατών της.

1991

Γίνεται Εξουσιοδοτημένος Μεταπωλητής Συστημάτων RS/6000 (IBM RS/6000 VAR).
Ιδρύει το τμήμα Ολοκληρωμένων Λύσεων/ Ερευνητικών Προγραμμάτων.

1992

Ιδρύει τη διεύθυνση εκπαίδευσης για την συνεχή και βέλτιστη ενημέρωση των πελατών της.

1995

Εγκαινιάζει νέα δραστηριότητα για την ανάληψη και εκτέλεση Έργων στο Δημόσιο Τομέα.
Ιδρύει ανεξάρτητο Τμήμα Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Lotus Notes.

1996

Γίνεται ο αποκλειστικός φορέας παροχής υπηρεσιών προς την ΙΒΜ σε θέματα ανάλυσης, ανάπτυξης, αρχιτεκτονικής, σχεδιασμού λύσεων, διαχείρισης έργων και εκπαίδευσης στο σύνολο των προϊόντων της Lotus.
Πιστοποιείται κατά ISO 9002.

1997

Το τμήμα εκπαίδευσης της εταιρίας γίνεται Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εκπαίδευσης της Lotus (Lotus Authorized Education Center – LAEC), το μοναδικό στην Ελλάδα, την Κύπρο και την περιοχή των Βαλκανίων.
Γίνεται πάροχος των δικτυακών λύσεων της IBM (IBM NETeam Associate Member).

1998

Αρχίζει την συναρμολόγηση PCs.
Ιδρύει το Τμήμα Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Oracle και γίνεται μέλος του Oracle Alliance.

1999

Γίνεται Μεταπωλητής των δικτυακών λύσεων της CISCO Systems. (Cisco System Partner – Premier Certified).
Πιστοποιείται κατά ISO 9001 για όλες τις δραστηριότητες της (σχεδίαση, ανάπτυξη, διάθεση, εγκατάσταση, υποστήριξη, εκπαίδευση).

2000

Εισέρχεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Μεταφέρει τις κύριες δραστηριότητες σε νέο ιδιόκτητο κτίριο, που ενσωματώνει και αποτελεί την πρώτη πανελλαδική εγκατάσταση IP τηλεφωνικού κέντρου με τεχνολογία για Φωνή, Εικόνα και Δεδομένα της CISCO.
Εξαγοράζει την εταιρεία METROSOFT, που αποτελεί τον κυριότερο διανομέα – αντιπρόσωπο της ΙΒΜ για PCs, Servers, Workstations & Notebooks και εξουσιοδοτημένο διανομέα των συστημάτων IBM RISC SYSTEM 6000 στην Ελλάδα.
Ξεκινά συνεργασία με την Hewlett – Packard.
Γίνεται System Reseller της COMPAQ στην Ελλάδα.

2001

Προσαρμόζει, εξατομικεύει και εγκαθιστά σύγχρονο ERP σε όλη την επιχείρηση.
Ξεκινά η μακρά συνεργασία της με την VODAFONE, για υπηρεσίες Data Warehousing, λύσεις Knowledge management, Υπηρεσίες ακραίου δικτύου, Λογισμικό εκμετάλλευσης των λογαριασμών και του πελατολογίου, μεταξύ άλλων.
Αναλαμβάνει και φέρει σε πέρας με εξαιρετική επιτυχία, τα δύο πρώτα μεγάλης κλίμακας έργα στον Δημόσιο Τομέα για το Υπουργείο Παιδείας και την ΕΥΔΑΠ.

2002

Γίνεται IBM Advanced Business Partner.
Πιστοποιείται ως CISCO Premier Select Channel Partner.
Πιστοποιείται κατά ISO 9001: 2000
Το Εκπαιδευτικό Κέντρο της BYTE αναδεικνύεται σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Διενέργειας Εξετάσεων Prometric (Authorized Prometric Testing Center).

2003

Συμμετέχει στα μεγάλα έργα Πληροφορικής του Γ’ ΚΠΣ σε νέους τομείς, και σε έργα που βασίζονται σε λύσεις που ενσωματώνουν συστήματα Ασφάλειας και Πρόσβασης (PKI, Smart Cards)
Αναλαμβάνει να προσαρμόσει και να εγκαταστήσει το πλέον σύγχρονο τεχνολογικά Web based σύστημα Billing and Customer Care για την ΕΥΔΑΠ.

2004

Ολοκληρώνει το πρώτο στη χώρα και πλέον σύγχρονο τεχνολογικά Web based σύστημα Billing and Customer Care (BCC) για την ΕΥΔΑΠ.

2005 – 2006

Ολοκληρώνει το σημαντικό και καινοτομικό έργο ERMIS σε συνεργασία με την ΓΕΡΜΑΝΟΣ.
Ολοκληρώνει ένα πρωτοποριακό έργο με βάση τα «έξυπνα κτίρια», που αποτελεί πρότυπο στη χώρα μας.
Δημιουργεί το Disaster Recovery Site της ΕΥΔΑΠ.
Ολοκληρώνει ένα από τα μεγαλύτερα έργα Web Based, DataWarehouse, Knowledge based συστήματα για την διαχείριση και συντήρηση του ραδιοδικτύου της VODAFONE.
Αναλαμβάνει το έργο του ΟΠΣ του Γενικού Χημείου του Κράτους.

2007

Παραδίδει το έργο «Police on Line» που υλοποιήθηκε σε δύο χρόνια και σήμερα θεωρείται Best practice) στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ .

2009 – 2010

Συμμετέχει και υλοποιεί σημαντικά έργα για Νομαρχίες, το ΤΕΕ, τον ΔΕΣΜΗΕ και τον ΟΑΕΔ.
Πιστοποιείται κατά ISO 27001.
Ολοκληρώνει το έργο Total Telecom Retail Outlet Solution (SF1) για την VODAFONE.

2012

Βραβεύεται ως Country Partner of the Year στο Microsoft Worldwide Partner Conference στο Τορόντο.

2013

Βραβεύεται ως Partner of the Year από την Dell.
Ξεκινά την υποστήριξη του OTE Group.

2014

Αναλαμβάνει μια σειρά σημαντικών έργων:

  • Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
  • Ψηφιακές Υπηρεσίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
  • Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ
  • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Εκκλησιαστική Διοίκηση
  • Ξεκινά την υποστήριξη της ALPHA BANK

2015

Δημιουργείται το Trust Center της Byte με υπερσύγχρονη υποδομή βασισμένη σε διεθνή & Ευρωπαϊκά πρότυπα προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών αυθεντικοποίησης, ψηφιακών υπογραφών, χρονοσήμανσης, κρυπτογράφησης, ψηφιακών πιστοποιητικών και Internet – Secure Data Exchange.
Βραβεύεται ως Enterprise Partner of the Year από την Dell.