Κατεβάστε τον Κανονισμό Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) (PDF)