Η ασφαλής ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στο υπολογιστή μας και σε διαδικτυακές εφαρμογές, μετά την διαδικασία αρχικής αυθεντικοποίησης.

Από τη στιγμή που αυθεντικοποιούμαστε και αποκτάμε ασφαλή πρόσβαση σε κάποια διαδικτυακή εφαρμογή, είναι απαραίτητη η χρήση τεχνολογιών που εξασφαλίζουν και ασφαλή μετάδοση δεδομένων. Για παράδειγμα, το SSL είναι ένα γενικού σκοπού πρωτόκολλο, που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση κρυπτογραφημένων πληροφοριών μέσω του διαδικτύου και η λειτουργία του στηρίζεται στην ασύμμετρη κρυπτογράφηση.