Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Σπυριδογεώργης Βυζάντιος
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Νικολίτσα Βυζαντίου
Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Βασιλειάδης
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Πάνος Ξενάκης
Μη Εκτελεστικό Μέλος