Κατεβάστε τον Κανονισμό Λειτουργίας Επιτροπής Αμοιβών και Αναδείξεως Υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (PDF)