Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση προμήθειας ψηφιακής υπογραφής με token

 

Για την έκδοση ενός αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού Ψηφιακής υπογραφής, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις παρακάτω διαδικασίες:

1)   Θα πρέπει να προσκομίσετε τα εξής:

α)  Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου ταυτοποίησης (Αστυνομική, Στρατιωτική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.)

β)  Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη με γνήσιο της υπογραφής την Αίτηση / Εντολή Αγοράς

γ)  Υπογεγραμμένους τους Όρους Σύμβασης Συνδρομητή (Σε κάθε σελίδα)

Σημείωση:

  1. i. Αν δεν προσέλθετε αυτοπροσώπως στις εγκαταστάσεις μας θα πρέπει να μας αποστείλετε ταχυδρομικώς τα παραπάνω.
  2. ii. Σε περίπτωση μη παραλαβής της ΑΔΔΥ (USB Token) αυτοπροσώπως θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει και την εξουσιοδότηση παραλαβής

2)   Θα πρέπει να προχωρήσετε στη διαδικασία εξόφλησης παραγγελίας. Το κόστος της έκδοσης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών εξαρτάται από το πλήθος των αιτουμένων Πιστοποιητικών και καθορίζεται κατόπιν επικοινωνίας με την ΒΥΤΕ ΑΒΕΕ .

3)   Αφού ολοκληρωθούν και επιβεβαιωθούν με επιτυχία οι παραπάνω διαδικασίες, ενεργοποιούνται τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά και αποστέλλεται με SMS ο κωδικός πρόσβασης PIN της ΑΔΔΥ καθώς και link για την εγκατάσταση των οδηγών συσκευής. Έπειτα σας αποστέλλεται η ΑΔΔΥ (usb token) και γίνεται επιτόπια ταυτοποίηση των στοιχείων σας. Ο τρόπος επιβεβαίωσης της γνησιότητας των στοιχείων είναι ο εξής:

– Επίδειξη Ταυτότητας για τη φυσική ταυτοποίηση

– Υπογραφή της Αίτησης – αποδεικτικού παραλαβής της ΑΔΔΥ, τα οποία και παραδίδετε στον διανομέα.

Η διαδικασία έκδοσης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών της BYTE COMPUTER ABEE διαρκεί 2-3 ημέρες εφόσον τα δικαιολογητικά σταλούν ταχυδρομικώς ή εντός μισής ώρας εφόσον έρθετε στην εταιρεία μας.

Η σελίδα που μπορείτε να επισκεφτείτε για να ενημερωθείτε σχετικά με την ψηφιακή υπογραφή είναι www.byte.gr

Θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε.