ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 28/03/2022

Ισχυρή ανάπτυξη των οικονομικών μεγεθών της Byte το 2021

 

  • Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 26%
  • Ενίσχυση μικτού περιθωρίου κέρδους κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες
  • Άνοδος 62% στα λειτουργικά αποτελέσματα σε επίπεδο EBITDA
  • Υπερδιπλασιασμός των κερδών προ φόρων
  • Πρωταγωνιστικός ρόλος στον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Η επίδραση της πανδημίας στην ανθρώπινη δραστηριότητα συνέχισε να είναι διακριτή και να επηρεάζει κάθε δραστηριότητα τη χρονιά που πέρασε, σαφώς όμως σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με το 2020. Η Byte κατάφερε και το 2021 να σημειώσει εξαιρετικές επιδόσεις όσον αφορά στην οικονομική της απόδοση, βάζοντας πάντα σε πρώτο πλάνο αφενός την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων της και των συνεργατών της και αφετέρου την απρόσκοπτη εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων προς τους πελάτες της τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.

Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2021 ανήλθε στο επίπεδο των €39.785 χιλ. έναντι €31.669 χιλ. την προηγούμενη χρονιά, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 25,9%. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν στο ύψος των €9.167 χιλ. από €6.059 χιλ. το 2020, αυξημένα κατά 51,31%. Παράλληλα, το μικτό περιθώριο κέρδους το 2021 ενισχύθηκε κατά περίπου 4 ποσοστιαίες μονάδες φτάνοντας το 23,0% έναντι 19,1% το 2020, αντικατοπτρίζοντας την στροφή της Byte σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBIDTA) διαμορφώθηκαν σε €5.629 χιλ. έναντι €3.473 χιλ. την προηγούμενη χρήση, ενισχυμένα κατά 62,1%. Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ύψος των €4.281 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 120,9% σε σχέση με το 2020 ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των €3.125 χιλ. καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 86,36% σε σχέση με πέρυσι.

Αξίζει να σημειωθεί οτι, για μια ακόμα χρονιά, ο δανεισμός της Byte παρέμεινε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, αντιπροσωπεύοντας το 31% περίπου των ιδίων κεφαλαίων, ενώ τα ενοποιημένα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε επίπεδα υψηλότερα του συνολικού τραπεζικού δανεισμού.

Και το 2021 η Byte υλοποίησε σημαντικό αριθμό έργων στρατηγικής σημασίας για τη χώρα.

Μεταξύ άλλων, η Byte συμμετείχε στην προσαρμογή του μητρώου ασθενών Covid-19,  αλλά και στη δημιουργία της πλατφόρμας διαχείρισης αποθεμάτων, διανομής, διάθεσης και ηλεκτρονικής καταγραφής των δικαιούχων των αυτοδιαγνωστικών τεστ ελέγχου της νόσησης από Covid-19.

Παράλληλα, η εφαρμογή “myHealth” που υλοποιήθηκε από την Byte -ως μέλος ένωσης εταιρειών – δίνει στους πολίτες, για πρώτη φορά, άμεση πρόσβαση στις συνταγές, τα παραπεμπτικά και τις ιατρικές βεβαιώσεις στο κινητό τους τηλέφωνο.

Ο κομβικός ρόλος της Byte στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, αναδείχθηκε ακόμα περισσότερο το 2021 μέσα από την επέκταση των ψηφιακών υπογραφών που διέθεσε η εταιρεία σε ευρύ φάσμα εταιρειών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Ο πρόεδρος της Byte κ. Σπύρος Βυζάντιος δήλωσε σχετικά: “ Η αμεσότητα της αντιμετώπισης των συνεχώς αυξανομένων αναγκών λόγω της πανδημίας, αλλά και η σταθερή προσήλωση στην προστιθέμενη αξία της συνεργασίας για την υλοποίηση καινοτόμων λύσεων που αλλάζουν τη ζωή των πολιτών και στηρίζουν την ανάπτυξη της σύγχρονης δραστηριότητας των εταιρειών  στη χώρα, απέδειξαν οτι και το 2021 οι άνθρωποι της Byte έδωσαν ακόμα μια φορά το στίγμα της αποτελεσματικής συμβολής τους στη δημιουργία της σύγχρονης ψηφιακής Ελλάδας»

Η Byte, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες  παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών, ιδρύθηκε το 1983 και αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες διαμόρφωσης και ανάπτυξης της νέας ψηφιακής πραγματικότητας στην Ελλάδα.

Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2000, η εταιρεία έχει καταγράψει δυναμική πορεία ανάπτυξης που υπογράφεται από διαρκείς επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής και σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό καθώς και από ισχυρές στρατηγικές συνέργειες με κορυφαίες εταιρείες παγκόσμιου βεληνεκούς που εξασφαλίζουν στους πελάτες της την πρόσβαση σε προϊόντα, τεχνολογίες και υπηρεσίες που πρωταγωνιστούν διεθνώς. Η Byte σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην αγορά επιχειρησιακού λογισμικού στην Ελλάδα, με σημαντικές συνεργασίες στον ιδιωτικό τομέα που πιστοποιούνται από ένα εκτενές χαρτοφυλάκιο ανεπτυγμένων λύσεων σε πελάτες από πολλαπλούς καθετοποιημένους επιχειρησιακούς τομείς. Παράλληλα, η Byte συγκαταλέγεται στους πρωτοπόρους παρόχους Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών που υλοποιούν έργα υποδομής εδραιώνοντας την ψηφιακή λειτουργία του Δημόσιου Τομέα της χώρας.