Νέος Υπεύθυνος Επικοινωνίας Εταιρικών Ανακοινώσεων της BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ (11/10/2010)

Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.

 

Σας γνωστοποιούμε ότι επικεφαλής της Υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων αναλαμβάνει η Κα Ανδρικοπούλου Παρασκευή του Ηρακλέως σε αντικατάσταση του Κου Μπακονικόλα Νικόλαου.