Θετικά τα Οικονομικά Μεγέθη της ΒΥΤΕ το A´ εξάμηνο του 2008 (29/08/2008)

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2008 – Η BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ, ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το Α’ εξάμηνο του 2008 που έληξε στις 30 Ιουνίου.

Κυριότερα Στοιχεία Ομίλου BYTE COMPUTER ABEE για το Α’ Εξάμηνο του 2007

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 27.616.219,84 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 2,2% έναντι του περσινού εξαμήνου.

– Τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 1.488.969,16 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 5,8%.

– Τα EBITDA ανήλθαν σε 3.177.419,37 ευρώ σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 15,5% σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2007.

Ταυτόχρονα, σε επίπεδο μητρικής εταιρίας:

– Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 2,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2007 και διαμορφώθηκε σε 21.632.665,15 ευρώ.

– Τα κέρδη μετά φόρων παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με το περσινό εξάμηνο και διαμορφώθηκαν στα 1.432.500,81 ευρώ.

– Τα EBITDA ανήλθαν σε 2.886.734,44 ευρώ σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 10,4% σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2007.

Για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σημειώνεται ότι τα οικονομικά στοιχεία και οι πληροφορίες του Α’ εξαμήνου της BYTE Computer ABEE που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 θα δημοσιευτούν την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2008, στις εφημερίδες «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» και «ΚΕΡΔΟΣ».

Λίγα Λόγια για την ΒΥΤΕ

H BYTE Computer ΑΒΕΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών στον Ιδιωτικό τομέα, ενώ παράλληλα διεκδικεί με επιτυχία την ανάληψη και υλοποίηση σύνθετων έργων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Η μακρόχρονη πείρα της BYTE στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού, στην ολοκλήρωση συστημάτων, στην ενοποίηση ετερογενών τεχνολογιών και τη δικτύωση, σε συνδυασμό με την πρωτοποριακή και καινοτόμο δραστηριοποίησή στα θέματα ebusiness την καθιστούν έναν από τους βασικούς παράγοντες διαμόρφωσης και ανάπτυξης της Νέας Ψηφιακής πραγματικότητας στην Ελλάδα.