ΒΥΤΕ: Άυξηση 35,44 % στα Κέρδη μετά Φόρων (27/02/2007)

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2007 – Η BYTE Computer ΑΒΕΕ, η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών, ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006.

Κυριότερα Στοιχεία 2006 Ομίλου BYTE COMPUTER ABEE:

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 42,61 εκατ. €, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 5,85% σε σχέση με τη χρήση του 2005.

Τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 2,55 εκατ. € σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 35,44%.

Τα EBITDA ανήλθαν στα 5,65 εκατ.€, αυξημένα κατά 31,13% έναντι του 2005.

Σημαντικά αυξημένη – κατά 15,38% – παρουσιάζεται και η μερισματική απόδοση της εταιρίας, που διαμορφώθηκε στα 0,09 €.

Ταυτόχρονα, σε επίπεδο μητρικής εταιρίας:

– Τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 35,22% σε σχέση με το 2005 και διαμορφώθηκαν στα 2,56 εκατ. €

– Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,16 €, αυξημένα κατά 33,33% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, ο κος Σπύρος Βυζάντιος, Πρόεδρος και Διευθύνων της BYTE Computer ABEE δήλωσε:

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνουμε σήμερα τα αποτελέσματα μας. Το 2006 πετύχαμε και τους δύο κύριους στρατηγικούς μας στόχους, τόσο αυτόν της σημαντικής ενίσχυσης της κερδοφορίας μας, όσο και της δυναμικής ανάπτυξης της ΒΥΤΕ και επέκτασης των δραστηριοτήτων της.

Η συστηματική, επίμονη και επικεντρωμένη εφαρμογή των στρατηγικών μας σχεδίων απέφεραν αποτελέσματα, καθώς οι κύριες δραστηριότητές μας παρουσιάζουν διαρκώς ανάπτυξη, εξυπηρετώντας και προωθώντας την επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε νέες αγορές και γεωγραφικές περιοχές. Ειδικότερα, ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζει ο επιχειρησιακός προγραμματισμός μας για τις χώρες της Βαλκανικής.

Πολύ σημαντική είναι η δραστηριοποίηση της BYTE και στο δημόσιο τομέα, όπου διαρκώς ενδυναμώνει την παρουσία της με την ανάληψη και υλοποίηση σειράς έργων που συγχρηματοδοτούνται από το Γ’ ΚΠΣ. Σε αυτό το πλαίσιο αξίζει να σταθώ στη σημαντική επιτυχία της ΒΥΤΕ που αφορά στην ανάληψη του Police Online που αποτελεί το 2ο μεγαλύτερο έργο πληροφορικής που προκηρύχθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ. Λαμβάνοντας υπόψη και την έμφαση που δίνει η ελληνική κυβέρνηση στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, έχοντας ανακηρύξει το 2007 «έτος ευρυζωνικότητας» είναι πεποίθησή μου ότι η ΒΥΤΕ, διαθέτοντας σημαντική εμπειρία σε έργα του δημόσιου τομέα, έχει τη δυνατότητα να διευρύνει περαιτέρω τους ορίζοντές της και να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο, τόσο στη συγκεκριμένη αγορά, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Παράλληλα με τα παραπάνω, την εντυπωσιακή πορεία ανάπτυξης της ΒΥΤΕ καταδεικνύει και η σύναψη της εμπορικής συνεργασίας μας με τη Google, την οποία ανακοινώσαμε στο τέλος του 2006. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της εταιρείας μας, η οποία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχημένη. Μάλιστα εντός της εβδομάδας θα ανακοινώσουμε και την επέκτασή της με τη διάθεση νέων προϊόντων και υπηρεσιών της Google που απευθύνονται σε επιχειρήσεις.

Σε ότι αφορά τη στρατηγική της ΒΥΤΕ για το επόμενο διάστημα, βασικοί στόχοι μας είναι η εδραίωση της παρουσίας της εταιρείας στις χώρες της Βαλκανικής, η περαιτέρω ενίσχυση της δυναμικής της στην ελληνική αγορά πληροφορικής και βεβαίως, η διατήρηση των ιδιαίτερα θετικών οικονομικών μεγεθών της σε όλα τα επίπεδα.»

H BYTE Computer ΑΒΕΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών στον Ιδιωτικό τομέα, ενώ παράλληλα διεκδικεί με επιτυχία την ανάληψη και υλοποίηση σύνθετων έργων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Η μακρόχρονη πείρα της BYTE στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού, στην ολοκλήρωση συστημάτων, στην ενοποίηση ετερογενών τεχνολογιών και τη δικτύωση, σε συνδυασμό με την πρωτοποριακή και καινοτόμο δραστηριοποίησή στα θέματα ebusiness την καθιστο