Σας ενημερώνουμε ότι, την Παρασκευή 27/05/2022 και μεταξύ του χρονικού διαστήματος από 20:00 – 23:59, θα πραγματοποιηθούν ενέργειες αναβάθμισης των συστημάτων μας και συνεπώς θα υπάρχει τμηματικά περιορισμένη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών εμπιστοσύνης.