Τι είναι η εξ αποστάσεως ταυτοποίηση (Remote ID verification)

Μια νέα υπηρεσία της Byte, που δίνει τη δυνατότητα σε όσους θέλουν να αποκτήσουν ψηφιακή υπογραφή / πιστοποιητικό, να μπορούν να επαληθεύσουν την ταυτότητα τους και την ορθότητα των στοιχείων τους μέσω ζωντανής κλήσης βίντεο.

Με αυτή τη διαδικασία, η ζωντανή κλήση βίντεο ισοδυναμεί με τη φυσική παρουσία

Η ζωντανή κλήση βίντεο ισοδυναμεί με την επικύρωση των στοιχείων του συνδρομητή μέσω φυσικής παρουσίας και συμμορφώνεται με το άρθρο 24 παρ. 1d του κανονισμού eIDAS.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά που θα αποκτήσει ο χρήστης με την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 

Εξ αποστάσεως ταυτοποίηση άμεσα και απλά σε 4 βήματα

Εγγραφή στην πλατφόρμα της Byte

  1. Ο χρήστης δημιουργεί έναν προσωπικό λογαριασμό στην πλατφόρμα link? της Byte και εγγράφεται με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης της επιλογής του, καταχωρίζοντας επίσης και βασικά προσωπικά στοιχεία που θα ζητηθούν, όπως όνομα, επώνυμο, email, χώρα, κινητό τηλέφωνο κλπ.

Επαλήθευση εγγραφής & ενεργοποίηση λογαριασμού

  1. Το email που δήλωσε ο χρήστης επαληθεύεται μέσω της αποστολής ενός συνδέσμου. Μέσω αυτού του συνδέσμου, γίνεται ανακατεύθυνση σε νέα σελίδα για επαλήθευση του κινητού τηλεφώνου. Αποστέλλεται  OTP στο κινητό που έχει δηλωθεί και  με την εισαγωγή του στο προκαθορισμένο πεδίο ολοκληρώνεται η ενεργοποίηση του λογαριασμού. Σύνδεση στην πλατφόρμα

Αίτηση ψηφιακής υπογραφής / πιστοποιητικού

  1. Ο χρήστης είναι πλέον σε θέση να αιτηθεί την έκδοση ψηφιακής υπογραφής / πιστοποιητικού πατώντας απλώς στο πεδίο ¨Νέα αίτηση¨.

Επιλογή εγγράφου ταυτοποίησης & εκκίνηση διαδικασίας απομακρυσμένης ταυτοποίησης

  1. Ο χρήστης «ανεβάζει» το είδος του εγγράφου (Ελληνική Ταυτότητα ή Διαβατήριο) με το οποίο επιθυμεί να γίνει η ταυτοποίηση, αποδέχεται τους όρους συνδρομητή και ξεκινά τη διαδικασία απομακρυσμένης ταυτοποίησης μέσω βίντεο κλήσης με την καθοδήγηση εξειδικευμένου στελέχους, υπεύθυνου ταυτοποίησης.

 

Όροι βίντεο κλήσης

Για την ολοκλήρωση της εξ αποστάσεως ταυτοποίησης μέσω βίντεο κλήσης είναι απαραίτητο να τηρηθούν και να διασφαλιστούν οι όροι και οι κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές, με βάση τη σχετική Υπουργική Απόφαση καθώς και όποιες άλλες επισημάνσεις προκύψουν κατά την εξέλιξη της διαδικασίας στέλεχος της Byte υπεύθυνο για την ταυτοποίηση.

Βασικά κριτήρια:

  • Ικανοποιητική ταχύτητα δικτύου
  • Συγκατάθεση του χρήστη στη διαδικασία επικύρωσης & καταγραφής της κλήσης
  • Υψηλή ποιότητα εικόνας & ήχου
  • Επαρκής φωτισμός & κατάλληλη απόσταση από την κάμερα
  • Έλεγχος εγκυρότητας για φθορές στο έγγραφο ταυτοποίησης
  • Έλεγχος εγκυρότητας του εγγράφου στο έγγραφο ταυτοποίησης?>????

Περισσότερες πληροφορίες

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση, την πλατφόρμα, τα αποδεκτά έγγραφα ταυτοποίησης και τους όρους συνδρομητή, στο σύνδεσμο:

https://www.byte.gr/digital-signatures-category/trust-center/digital-certificates/ , πεδίο “Διαδικασία εξ αποστάσεως ταυτοποίησης”.