Η ΗΔΙΚΑ είναι ο Οργανισμός που αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την λειτουργία έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

 Αποστολή της Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε είναι να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής ποιότητας στον τομέα της πληροφορικής και επικοινωνιών, οι οποίες θα υποστηρίζουν την ορθή, πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία των φορέων της κοινωνικής ασφάλισης και παροχής υγείας σε βάθος χρόνου και την εξυπηρέτηση των πολιτών, μέσω της παροχής σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πληροφοριών».

Η αποστολή της Εταιρείας εκφράζεται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, όπως:

  • Η Ανάπτυξη και συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Εθνικής Εμβέλειας στους τομείς της Κοινωνικής Ασφάλισης και της Υγείας με τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση κοινοτικών & κρατικών πόρων.
  • Ο Εκσυγχρονισμός, η τυποποίηση και επικαιροποίηση των εφαρμογών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλων Δημοσίων Φορέων.
  • Η Πρόοδος και ενδυνάμωση της Εταιρείας με τον εμπλουτισμό των δυνατοτήτων της και την εξέλιξη μιας νέας εταιρικής φυσιογνωμίας που θα τη χαρακτηρίζει ως «νησίδα πληροφόρησης / εκπαίδευσης / γνώσης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας»

Προκλήσεις

Η Ελλάδα, παρόλη την οικονομική κρίση των τελευταίων 5 ετών, εξακολουθεί να είναι στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ότι αφορά τις δαπάνες φαρμάκων. Η ΗΔΙΚΑ κλήθηκε να αντιμετωπίσει την αλόγιστη και δαπανηρή διαδικασία της συνταγογράφησης στην Ελλάδα, με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Σε αυτά τα πλαίσια προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια και υλοποίηση πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, που θα καλύπτει συνολικά τις ανάγκες των ασθενών – πολιτών και των επαγγελματιών υγείας, ενώ παράλληλα θα ενσωματώνει διεθνείς πρακτικές σε ότι αφορά τον εξορθολογισμό των διαδικασιών και θα μειώσει το κόστος.

Η ένωση της Byte με τον ΟΤΕ

Η πολύμηνη διαδικασία αξιολόγησης του διαγωνισμού της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, έκρινε τελικά ότι η ένωση εταιρειών BYTE-OTE θα αναλάβει την υλοποίηση αυτού του τόσο σημαντικού έργου. Στα πλαίσια του έργου η BYTE εγκατέστησε, ενοποίησε και παραμετροποίησε καινοτόμες πλατφόρμες της IBM σε ότι αφορά τη κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (www.e-prescription.gr), τον μηχανισμό ελέγχου πρόσβασης των χρηστών, το υποσύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (Business Intelligence), ενώ ειδικότερα σε ότι αφορά την αυθεντικοποίηση των χρηστών παρέδωσε πάνω από 60.000 tokens με ψηφιακά πιστοποιητικά από το ιδιόκτητο Trust Center της, που πιστοποιήθηκε από την ΕΕΤΤ με πανελλαδική εμβέλεια. Τέλος, εγκατέστησε ειδικό λογισμικό (fraud management) εντοπίζει τις παρεκκλίσεις από τις διατάξεις και τους νόμους, σε ότι αφορά τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, παρέχοντας έτσι αποδοτικούς μηχανισμούς μείωσης των δαπανών, σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τους στόχους του έργου.