Η πρώτη μας κοινή συνάντηση με την Quest Software είναι γεγονός.

Η 2 Δεκεμβρίου ήταν μια μέρα αφιερωμένη στις προηγμένες τεχνολογίες και τις ευέλικτες επιλογές παρέχοντας απλές, ασφαλείς και αυτόνομες λύσεις στους τελικούς χρήστες που θέλουν να ανακτήσουν κωδικούς και να ξεκλειδώσουν λογαριασμούς. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να δείξουμε στους πελάτες μας πως να γίνει η καθημερινή τους ζωή ασφαλής χρησιμοποιώντας two-factor authentication με hardware token, software token, sms, email κτλ.

Η διάταξη της ατζέντας περιείχε λύσεις όπως Password Manager, ΤPAM/Safeguard, Defender, Cloud Access Manager (CAM), Defender.

Η λύση του Password Manager επιτρέπει στο χρήστη να ανακτήσει κωδικούς και να ξεκλειδώσει λογαριασμούς εύκολα, με ασφάλεια και αυτόνομα.

Το ΤPAM/Safeguard δίνει τη δυνατότητα εξασφάλισης του ελέγχου προνομιούχων λογαριασμών παρέχοντας κατάλληλη πρόσβαση μέσω αυτοματοποιημένων ροών εργασίας.

Ο Cloud Access Manager (CAM) είναι μια web-based διαχειριστική λύση που προσφέρει ασφαλή και ενιαία πρόσβαση σε όλες τις εσωτερικές και cloud εφαρμογές, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του τμήματος ΙΤ.

Τέλος, η λύση Defender ενισχύει την ασφάλεια απαιτώντας διπλό έλεγχο ταυτότητας ώστε να επιτραπεί πρόσβαση στους πόρους ενός δικτύου.

Οι λύσεις της Quest Software απλοποιούν τις ΙΤ λειτουργίες σε περισσότερες από 100.000 εταιρείες σε όλο τον κόσμο. Σκοπός της η βοήθεια των οργανισμών να μετατρέψουν τα δεδομένα σε ιδέες πιο γρήγορα, να εκσυγχρονίσουν τις υποδομές τους σε cloud και να πάρουν τον έλεγχο κάθε συσκευής που συνδέεται στο δίκτυό τους.