Το 2016, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) έχοντας συμπληρώσει 20 δυναμικά και σταθερά χρόνια πορείας από την ίδρυση του, με προσήλωση και πίστη στον καταλυτικό ρόλο της τεχνολογίας, συνεχίζει να συνδράμει στη διαμόρφωση μιας Εθνικής Στρατηγικής για την επανεκκίνηση της Ελληνικής οικονομίας.

Με συγκεκριμένες δράσεις και προτάσεις ο ΣΕΠΕ αναδεικνύει τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016, ο ΣΕΠΕ διοργάνωσε το digital economy forum 2016 “Η επανεκκίνηση είναι ψηφιακή” και με προσκεκλημένους ομιλητές υψηλού επιπέδου από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Παράλληλα, στο Συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι και επιχειρηματίες τόσο του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, όσο και άλλων παραγωγικών κλάδων της οικονομίας.

Θέση του ΣΕΠΕ είναι ότι η επανεκκίνηση της οικονομίας δεν μπορεί παρά να είναι ψηφιακή. Σε αυτό το πλαίσιο καταθέτει τη δική του εισήγηση για το πώς η ελληνική οικονομία, με όχημα τις ΤΠΕ, θα εισέλθει σε τροχιά ψηφιακής ανάπτυξης, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα, και -ταυτόχρονα- εξασφαλίζοντας ένα ψηφιακό διαβατήριο για τις επιχειρήσεις και ένα ψηφιακό στήριγμα για την ελληνική κοινωνία.