Η Βyte προσφέρει την πιο σύγχρονη, ασφαλή και εύχρηστη Ψηφιακή υπογραφή στην ελληνική αγορά. Εγγεγραμμένη στο Μητρώο της ΕΕΤΤ ως Πιστοποιημένος Πάροχος Ψηφιακής υπογραφής, η Βyte έχει ολοκληρώσει επένδυση 3 εκατομμυρίων ευρώ για τις πλέον ασφαλείς και καινοτόμες τεχνολογικές υποδομές του Trust Center της εταιρείας που είναι επίσημα πιστοποιημένο από την Ernst and Young.