Η ΒΥΤΕ COMPUTER ABEE ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 1ου εξαμήνου του 2021 καθώς και η ανάρτηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1/1– 30/6/2021 στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.byte.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) θα γίνει την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021, μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.