Η εταιρεία «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E.», στο πλαίσιο υποχρέωσης Γνωστοποίησης Σημαντικών Μεταβολών Δικαιωμάτων ψήφου, σας γνωρίζει, κατόπιν της από 28/06/2019 ενημερώσεως της «ΕΘΝΙΚΗΣ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.», ότι το συνολικόν ποσοστόν των δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενα από μετοχές της εταιρείας μας που κατείχαν τα αμοιβαία Κεφάλαια ΔΗΛΟΣ SMALL CAP METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS)ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (εταιρεία διαχείρισης . ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT A.EΔ.Α.Κ. ), την 26/6/2019 κατήλθε του 5% επί του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων της εταιρείας μας.