Με τεχνολογία αιχμής η Byte υλοποίησε και ενεργοποίησε υποδομές και εφαρμογές που συνδράμουν το εθνικό σύστημα υγείας, την ενημέρωση των πολιτών για τον κορωνοϊό αλλά και τη λειτουργία διαφόρων ηλεκτρονικών λειτουργιών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας την οποία βιώνουμε.

Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά το εθνικό σύστημα υγείας, σε συνεργασία με τον ΟΤΕ, η Byte ολοκλήρωσε την άυλη συνταγογράφηση φαρμάκων, που επιτρέπει στον πολίτη να λαμβάνει τα στοιχεία της συνταγής που του συνταγογραφεί ο ιατρός, κατόπιν επικοινωνίας μαζί του, στο κινητό του τηλέφωνο (sms) ή/και στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο (email). 

Σε ότι αφορά τη λειτουργία ηλεκτρονικών δομών του δημοσίου, η Byte υλοποίησε την πλατφόρμα ηλεκτρονικής διακίνησης και ψηφιακής υπογραφής Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου και ως εγκεκριμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης, παραχώρησε δωρεάν τις εγκεκριμένες ψηφιακές υπογραφές που απαιτούνται για την υπογραφή των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου. Σε αυτό το πλαίσιο, η Byte, σε συνεργασία με τον ΟΤΕ και τη Unisystems, υλοποιεί τις κατάλληλες διαδικασίες ώστε να εκκινήσει το συντομότερο δυνατό, η έκδοση 150.000 Ψηφιακών Υπογραφών για στελέχη του δημοσίου τομέα στα πλαίσια του έργου «Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ)».

Σε ότι αφορά τη λειτουργία του ιδιωτικού τομέα, η Byte βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις περισσότερες τράπεζες της ελληνικής επικράτειας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες εμπιστοσύνης για την απομακρυσμένη περάτωση συναλλαγών που απαιτούν υπογραφές στο πλαίσια διευκόλυνσης των πολιτών να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τους με ασφάλεια, εξ αποστάσεως.

Η ετοιμότητα, η τεχνογνωσία και η επιστημονική κατάρτιση των στελεχών της Byte για ακόμα μια φορά αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα όχι μόνο μπορεί να ανταποκριθεί στα δύσκολα, αλλά να αποτελεί παράδειγμα αποτελεσματικότητας και συνεργασίας για την ψηφιακή λειτουργία της χώρας.