ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 29/05/2019

Στην Byte το Χρυσό βραβείο Impact Business IT Excellence Awards 2019 για το Γεωγραφικό Συστήμα Πληροφοριών (GIS) της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Χρυσό βραβείο απέσπασε η Byte στα Impact Business IT Excellence Awards 2019 για το έργο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. που αφορά στην Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) για το δίκτυο Μέσης και Χαμηλής Τάσης.

Το έργο αυτό διακρίθηκε στην κατηγορία «Έργα & Πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» που αναδεικνύει έργα Πληροφορικής του Δημοσίου Τομέα άλλα και πρωτοβουλίες και πολιτικές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης / Ψηφιακής Στρατηγικής της κεντρικής και αποκεντρωμένης δημόσιας διοίκησης οι οποίες έχουν στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης και της ποιότητας ζωής των πολιτών καθώς και την εξέλιξη των διαδικασιών των δημοσίων οργανισμών.

Με το έργο αυτό, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα μπορεί να συλλέγει, να ενημερώνει, αλλά και να επεξεργάζεται τα γεωγραφικά και περιγραφικά δεδομένα του δικτύου της έτσι ώστε να υποστηρίζει την αναβάθμιση των τεχνικών δραστηριοτήτων, αλλά και της οργάνωσης, της παρακολούθησης και συντήρησης των παγίων του δικτύου.

Τα οφέλη από την πλήρη λειτουργία του έργου αναμένονται να είναι πολλαπλά καθώς θα συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στη διευκόλυνση ανταλλαγής πληροφοριών με τα άλλα κύρια μηχανογραφικά συστήματα της εταιρείας,

όπως τα Κέντρα Ελέγχου Δικτύων Διανομής, το Σύστημα Εξυπηρέτησης Πελατών αλλά και στην εξυπηρέτηση μελλοντικών εφαρμογών όπως η υποστήριξη βλαβοληπτικών κέντρων και η υποστήριξη εφαρμογών «Έξυπνου Δικτύου».

Ο Διευθυντής Έργων Δημοσίου Τομέα της Byte, Πάνος Ξενάκης, δήλωσε «Η διάκριση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για μας, γιατί αφορά σε ένα έργο που συμβάλλει στην αναβάθμιση της λειτουργίας ενός κρισιμότατου οργανισμού όπως είναι η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., προς όφελος των πολιτών. Στα 36 χρόνια λειτουργίας της η Byte παραμένει πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μας, με τη συσσωρευμένη εμπειρία, την επιστημονική γνώση αλλά και την επιχειρησιακή επάρκεια για ανάπτυξη αξιόπιστων, τεχνολογικά προηγμένων και καινοτόμων λύσεων».