H2020 SmartWork: Νέο έργο με αφετηρία στην Αθήνα

Πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα βέλτιστο περιβάλλον διαβίωσης και εργασίας, έξυπνο και φιλικό με έμφαση στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας; Πώς μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να συμβάλει στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας της ζωής τους; Μπορούν οι ΤΠΕ να βοηθήσουν τους εργαζόμενους που δεν βρίσκονται στην πρώτη νεότητα να ξεπεράσουν αποτελεσματικά τις δυσκολίες και να προσαρμοστούν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας; Αυτά και άλλα ερωτήματα ερευνώνται στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού έργου «SmartWork», το οποίο ξεκίνησε τις εργασίες του στην Αθήνα στις 10 & 11 Ιανουαρίου 2019.

Στόχος του SmartWork είναι να δώσει λύσεις σε βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας, που ζουν και εργάζονται περισσότερο από τις προηγούμενες γενιές, μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση φιλικών χώρων διαβίωσης και εργασίας που λαμβάνουν υπ’ όψη τόσο την ηλικία τους όσο και τις ιδιαιτερότητές αυτής.

 

Ένα Σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης εστιασμένο στον εργαζόμενο

Με γνώμονα μια ολιστική προσέγγιση, το SmartWork θα υποστηρίξει την ενεργό και παραγωγική ενσωμάτωση των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας στο περιβάλλον εργασίας, μέσω μιας σειράς «έξυπνων» υπηρεσιών που θα χτίσουν ένα Σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης εστιασμένο στον εργαζόμενο και τη βιωσιμότητα της εργασιακής του ικανότητας. Ως αποτέλεσμα, οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας θα παραμένουν δραστήριοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, υποστηριζόμενοι συστηματικά και διακριτικά με παρακολούθηση της φυσικής, γνωστικής και συναισθηματικής τους κατάστασης με στόχο την εξατομικευμένη κάλυψη των αναγκών τους.

 

 Οφέλη για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τους εργοδότες και όσους παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας.

Με τη χρήση Tεχνητής Νοημοσύνης, το σύστημα SmartWork θα επιτρέπει την υποστήριξη λήψης αποφάσεων για εξατομικευμένες παρεμβάσεις που συμβάλλουν στη διατήρηση ή τη βελτίωση της εργασιακής δεξιότητας. Οι παρεμβάσεις αυτές, μεταξύ άλλων, έχουν ως στόχο τον συντονισμό για την οργάνωση ενός ευέλικτου περιβάλλοντος εργασίας εξ αποστάσεως, την απρόσκοπτη μεταφορά του περιβάλλοντος εργασίας μεταξύ διαφορετικών συσκευών και τοποθεσιών (σπίτι, γραφείο, εν κινήσει), καθώς και εξατομικευμένη εκπαίδευση.

Οι υπηρεσίες και τα εργαλεία Tεχνητής Νοημοσύνης που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου SmartWork, θα δώσουν επίσης τη δυνατότητα στον εργοδότη να βελτιώσει την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα  εργαζομένων που εργάζονται σε ομάδες.

Επιπλέον, τα άτομα που παρέχουν επισήμως ή ανεπισήμως φροντίδα, θα είναι σε θέση να παρακολουθούν αδιαλείπτως τόσο τη συνολική κατάσταση της υγείας όσο και τα επιμέρους πεδία κινδύνου που αφορούν στα άτομα που φροντίζουν, παρέχοντας με αυτό τον τρόπο πλήρη υποστήριξη στους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους για βιώσιμη, ενεργή και υγιέστερη δραστηριότητα  στο περιβάλλον εργασίας τους.

 

Συνεργασία με τους τελικούς χρήστες

Βασική συνιστώσα του σχεδιασμού του SmartWork θα είναι η συνεργασία και η αξιολόγηση του συστήματος SmartWork με την ενεργό συμμετοχή των τελικών χρηστών (υπαλλήλων γραφείου ηλικίας 55-65, εργοδοτών και ατόμων που παρέχουν φροντίδα) σε συνθήκες πραγματικού περιβάλλοντος, με την αδιαπραγμάτευτη προσήλωση στη δεοντολογία, την προστασία της ιδιωτικότητας και την ασφάλεια. Αυτή η δυνατότητα, θα επιτρέψει στην ομάδα του έργου να αναπτύξει διαβαθμιζόμενες υπηρεσίες που θα προσαρμόζονται στο προφίλ του κάθε εργαζόμενου και θα προετοιμάσει το έδαφος για μια επιτυχημένη επέκταση και εκμετάλλευση ευέλικτων ψηφιακών πρακτικών εργασιακής υγείας που θα καλύπτουν τις ανάγκες και άλλων ηλικιακών ομάδων.

 

Σχετικά με το SmartWork

Το SmartWork είναι ένα πραγματικά πανευρωπαϊκό έργο που αναπτύσσεται με συντονιστή την Byte Computer και τη συνεργασία εννιά ευρέως αναγνωρισμένων οργανισμών από οκτώ διαφορετικές χώρες. Πρόκειται για μια κοινοπραξία που ισορροπεί άριστα την πολυεπίπεδη γνώση, την υψηλή εξειδίκευση και την εκτενή εμπειρία που υπογράφεται από το σύνολο της συμμετοχής εταιρειών από τον κλάδο ΤΠΕ, εργαστηρίων, ενώσεων και ιδρυμάτων από τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο, καθώς και δημόσιων και μη-κερδοσκοπικών οργανισμών:

 

 

Το SmartWork χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του υπ. αριθμ. 826343 Συμφωνητικού. Το έργο ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2019 και έχει τριετή διάρκεια.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SmartWork:

Horizon 2020

 

Και σύντομα:

www.smartworkproject.eu

Twitter: @SmartWorkEU

LinkedIn: SmartWorkEU

Facebook: smartworkeu

 

 

Περισσότερες πληροφορίες/ επικοινωνία

 

Χαράλαμπος Βασιλείου

Υπεύθυνος έργου Byte Computer

Email: cvassiliou@byte.gr

 

Valentina Tageo

Υπεύθυνη δημοσιότητας European Connected Health Alliance

Email: valentina@echalliance.com