Στη διεύρυνση του πελατολογίου της μέσω της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών στοχεύει η ελληνική εταιρεία πληροφορικής Byte, επενδύοντας αρκετά εκατομμύρια ευρώ από τα κεφάλαιά της σε σύγχρονες τεχνολογίες. Επειτα από δύο χρόνια προετοιμασίας της υποδομής και επάνδρωσης του αντίστοιχου τμήματος (Trust Center), πιστοποιημένο από την Ernst and Young, η Byte βρίσκεται μεταξύ των τριών εταιρειών που διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή στην ελληνική αγορά και είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο της ΕΕΤΤ ως πιστοποιημένος πάροχος ψηφιακής υπογραφής.

Ηδη στο πελατολόγιό της περιλαμβάνονται πάνω από 62.000 γιατροί και φαρμακοποιοί που έχουν αποκτήσει τη δική τους υπογραφή μέσω Byte. Στα σχέδια της εταιρείας περιλαμβάνεται η ένταξη και άλλων επαγγελματικών κλάδων στο πελατολόγιο της, τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα. Ηδη η εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις με τον κλάδο των δικαστικών επιμελητών. Παράλληλα, όπως τονίζεται, η ψηφιακή υπογραφή απαιτείται για όλες τις επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του Δημοσίου που υπερβαίνουν τις 60.000 ευρώ και αναρτώνται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, γεγονός που αποτελεί σημαντική επιχειρηματική ευκαιρία για την εισηγμένη εταιρεία πληροφορικής.

Οπως σημειώνει στη «Ν» ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Byte, Σπύρος Βυζάντιος, «ήδη μια σειρά επαγγελματικών ομάδων υποχρεούται να υπογράφει ψηφιακά. Σε πολύ λίγο χρόνο η διαδικασία αυτή θα εξαπλωθεί σε ευρύτατο πεδίο δράσεων. Για παράδειγμα, δικηγόροι και δικαστικοί τη χρησιμοποιούν για την ηλεκτρονική κατάθεση των δικογραφιών. Συμβολαιογράφοι, λογιστές και φοροτεχνικοί την επιλέγουν για ευκολία και ασφάλεια. Γιατροί και φαρμακοποιοί έχουν ήδη εντάξει στην καθημερινότητά τους την ψηφιακή υπογραφή για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, καθώς και εταιρείες από διάφορους κλάδους που ζητούν την ασφάλεια των εγγράφων τους και των συναλλαγών τους».

Σύμφωνα με την Byte το προϊόν της ψηφιακής υπογραφής που διαθέτει στην Ελλάδα αφορά έναν μοναδικό κωδικό, που χρησιμοποιεί ασύμμετρη κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού προκειμένου να διασφαλίζει την αυθεντικότητα του αποστολέα και να αποδεικνύει τη γνησιότητα εγγράφων και μηνυμάτων. Η ψηφιακή υπογραφή έχει την ίδια νομική ισχύ με την ιδιόχειρη υπογραφή, με μεγαλύτερη όμως ασφάλεια γιατί είναι αδύνατον να πλαστογραφηθεί, είναι μοναδική και διαφορετική για κάθε έγγραφο.

Μετά την ψηφιακή υπογραφή το περιεχόμενο του εγγράφου προστατεύεται, δεν τροποποιείται και κανείς δεν μπορεί να το αποποιηθεί. Διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή αντικατάστασή τους, ενώ επίσης επιβεβαιώνει την ταυτότητα του αποστολέα. Παράλληλα, αποτελεί εγγύηση όσον αφορά το ότι ο αποστολέας των δεδομένων δεν μπορεί να αρνηθεί το μήνυμα. Για την ψηφιακή υπογραφή δημιουργείται ένα ζευγάρι ηλεκτρονικών κλειδιών, το Ιδιωτικό Κλειδί και το Δημόσιο Κλειδί. Το Ιδιωτικό χρησιμοποιείται για τη δημιουργία της υπογραφής και το Δημόσιο για την επαλήθευσή της.

Με το Ιδιωτικό Κλειδί (Private Key) ο αποστολέας κρυπτογραφεί το μήνυμα και πιστοποιεί την ταυτότητά του στον παραλήπτη. Το Ιδιωτικό Κλειδί του κάθε κατόχου είναι ενσωματωμένο και αποθηκευμένο με ασφάλεια σε κρυπτογραφικό τσιπ που βρίσκεται σε ένα USB token/Smart Card. Το Token είναι το απαραίτητο hardware για να αποκτήσει ένα φυσικό πρόσωπο ψηφιακή υπογραφή.