Οι λύσεις ECM καλύπτουν ανάγκες όπως η διαχείριση εγγράφων, η διαχείριση περιεχομένου Web, η αναζήτηση, η διαχείριση ψηφιακών assets και πολλές άλλες. Οι λύσεις ECM, σε πρώτη φάση έχουν στόχο τη διαχείριση του κύκλου ζωής της πληροφορίας από τη στιγμή της δημιουργίας της μέχρι και τη στιγμή του αρχειοθέτησής του ή/και της διαγραφής της. Η εν λόγω διαδικασία απαιτεί σε πολλές περιπτώσεις τη διαχείριση πολλαπλών τεχνολογιών και τη δημιουργία στρατηγικής και μεθοδολογίας διαχείρισης της πληροφορίας. Η εμπειρία της Byte σε εργαλεία όπως τα WebSphere Portal, SharePoint και IBM Collector, την καθιστούν την Νο1 επιλογή για όλες τις επιχειρήσεις που αποφασίζουν να διαχειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον ψηφιακό τους “πλούτο”.

Επιπλέον και σε συνδυασμό με τις προηγμένες λύσεις ψηφιακής υπογραφής που παρέχονται από το πιστοποιημένο Trust Center της Byte, εξασφαλίζεται η πιστότητα, η ακεραιότητα και η διαβαθμισμένη πρόσβαση σε έγγραφα, μειώνοντας κόστη, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και βελτιώνοντας την ευελιξία και την ανταπόκριση της επιχείρησης στις όποιες προκλήσεις κληθεί να αντιμετωπίσει.