Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Έργο του είναι η λειτουργία , η συντήρηση και η ανάπτυξη του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και η διασφάλιση της διαφανούς και αμερόληπτης πρόσβασης των καταναλωτών και γενικότερα όλων των χρηστών του δικτύου. Ο ΔΕΔΔΗΕ στοχεύει στην αξιόπιστη τροφοδοσία των Πελατών του , στην ποιότητα της τάσης του ρεύματος και στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης.

Αποστολή και όραμά του είναι η ανταπόκριση στις προσδοκίες των Πελατών του και η συνεισφορά του στην ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών, πάντοτε με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Προκλήσεις

Η λειτουργία, η συντήρηση και η ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, είναι κρίσιμες, επίπονες και επικίνδυνες διαδικασίες που απαιτούν εξειδίκευση και επίκαιρη πληροφόρηση για να εκτελεστούν σωστά. Ο ΔΕΔΔΗΕ, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτές του τις υποχρεώσεις και για πρώτη φορά στην χώρα μας, αποφάσισε την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδικού Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο, σε συνδυασμό με λεπτομερειακή, επιτόπια αποτύπωση όλων των ηλεκτρικών αντικειμένων για δύο μεγάλες περιοχές της Ελλάδας (Μεσόγεια και Δ.Θεσ/νίκη), θα του επιτρέψει να εκτελέσει αποδοτικά το έργο του.

Μετά από μία μακρόχρονη περίοδο αξιολόγησης, το έργο ανατέθηκε στην Byte, έχοντας σαν συνεργάτη την πολυεθνική CGI, παγκόσμιο ηγέτη στην υλοποίηση τέτοιων έργων, μέσω της πλατφόρμας SmallWorld της General Electric.

Η μεγαλύτερη πρόκληση του έργου, ήταν οι εργασίες πεδίου, δηλαδή η επιτόπια επίσκεψη στο ηλεκτρικό δίκτυο των δύο πιλοτικών περιοχών και η αποτύπωση εκατοντάδων χιλιάδων ηλεκτρικών στύλων, υποσταθμών, αγωγών & καλωδίων και πλήθος άλλων ηλεκτρικών κατασκευών (άνω των 1500 διαφορετικών τύπων) με τέτοιο τρόπο ώστε το αποτυπωμένο δίκτυο να μην είναι μόνον πλήρες και γεωχωρικά σωστό αλλά και λειτουργικό ταυτόχρονα, δηλαδή να προσομοιώνει την πραγματική κατάσταση κυκλοφορίας του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η υλοποίηση της BYTE

Αξιοποιώντας την μεγάλη πείρα της σε έργα πανελλαδικού χαρακτήρα, η Byte ανταποκρίθηκε πλήρως στις απαιτήσεις του έργου και οργάνωσε τα συνεργεία της με τέτοιο τρόπο, ώστε πρώτα να εξασφαλιστεί η απόλυτη γεωγραφική ακρίβεια στην αποτύπωση (απόκλιση κάτω του 1 μέτρου) από εξειδικευμένα συνεργεία τοπογράφων μηχανικών και στη συνέχεια η ενδελεχής αποτύπωση των ηλεκτρικών στοιχείων και της συνδεσιμότητας αυτών από εξειδικευμένα συνεργεία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, σε διαφορετικούς κύκλους επιτόπιων εργασιών.

Το αποτέλεσμα των συντονισμένων ενεργειών της Byte στα πλαίσια του έργου, ήταν εντυπωσιακό. Όλες οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τους δύο κύκλους των εργασιών πεδίου, συνδυάστηκαν με τις πληροφορίες που είχε ο ΔΕΔΔΗΕ στο χαρτώο αρχείο του, ελέγχθηκαν σχολαστικά και τελικά ενσωματώθηκαν στο λογισμικό SmallWorld με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι φιλικό προς τους χρήστες, να αναπαριστά με απίστευτη λεπτομέρεια και πιστότητα την κατάσταση του δικτύου και να είναι πλήρως λειτουργικό και αξιοποιήσιμο από το ΔΕΔΔΗΕ. Η όλη προσπάθεια ήταν «..σαν να χτίστηκε το ηλεκτρικό δίκτυο από την αρχή με ψηφιακό τρόπο…» όπως χαρακτηριστικά ελέχθη από στελέχη του πελάτη, ενώ η Byte υπερέβη κατά πολύ τις συμβατικές της υποχρεώσεις και ξεπέρασε τις προσδοκίες του ΔΕΔΔΗΕ, σε ένα πρωτοποριακό έργο που για πρώτη φορά έλαβε χώρα στην Ελλάδα.