Υπόμνημα
Στήλη Λόγος υποβολής: Α: Πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα Β: Πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα Στήλη Α/Π: Α: Αγορά Π: Πώληση

Στήλη Λόγος υποβολής:
Α: Πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα
Β: Πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Στήλη Α/Π:
Α: Αγορά
Π: Πώληση

 

(1) Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλ/ος Στοιχεία Συναλλαγής
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
A ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 22/01/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 2.530 799,66 Α Μετοχή (Κοινή
A ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 23/01/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 410 168,66 Α Μετοχή (Κοινή)
A ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 24/01/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 560 211,43 Α Μετοχή (Κοινή)
A ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 25/01/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 100 34,14 Α Μετοχή (Κοινή)
A ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 26/01/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 600 192,08 Α Μετοχή (Κοινή)
A ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 27/01/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 350 128,28 Α Μετοχή (Κοινή)
A ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 28/01/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1.000 364,47 Α Μετοχή (Κοινή)
A ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 29/01/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 200 73,82 Α Μετοχή (Κοινή)
A ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 30/01/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1.000 374,66 Α Μετοχή (Κοινή)
A ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 31/01/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 800 340,34 Α Μετοχή (Κοινή)
A ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 01/02/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 600 229,06 Α Μετοχή (Κοινή)
A ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 02/02/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 900 341,54 Α Μετοχή (Κοινή)
A ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 03/02/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 945 357,53 Α Μετοχή (Κοινή)
A ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 04/02/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 900 341,54 Α Μετοχή (Κοινή)
A ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 05/02/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 600 229,06 Α Μετοχή (Κοινή)
A ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 06/02/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 800 340,34 Α Μετοχή (Κοινή)
A ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 07/02/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 200 86,71 Α Μετοχή (Κοινή)
A ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 08/02/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 500 198,74 Α Μετοχή (Κοινή)
A ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 09/02/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 500 246,17 Α Μετοχή (Κοινή)
A ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 10/02/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 400 206,63 Α Μετοχή (Κοινή)
A ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 11/02/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 2.600 1.308,31 Α Μετοχή (Κοινή
A ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 12/02/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1.500 1.504,58 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 13/02/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 7.000 2.952,15 Α Μετοχή
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 14/02/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1.050 435,29 Α Μετοχή
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 15/02/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1.500 572,34 Α Μετοχή
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 16/02/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 300 111,24 Α Μετοχή
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 17/02/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 400 146,28 Α Μετοχή
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 18/02/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1.650 601,92 Α Μετοχή
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 19/02/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 6.200 1.997,56 Α Μετοχή
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 20/02/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 500 164,93 Α Μετοχή
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 21/02/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 200 64,11 Α Μετοχή
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 22/02/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 500 159,96 Α Μετοχή
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 23/02/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 18.600 7.457,00 Α Μετοχή
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 24/02/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 519 159,83 Α Μετοχή
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 25/02/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 400 212,58 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 26/02/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 100 54,76 Α Μετοχή (Κοινή)
Α BΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 27/02/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 10.000 5.160,67 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 28/02/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 3.297 828,92 Α Μετοχή
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 29/02/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 950 239,56 Α Μετοχή
Α BYZANTIOΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 01/03/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 2.165 813,73 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 02/03/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 500 201,56 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 03/03/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 100 62,52 Α Μετοχή (Κοινή)
Α BYZAΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 04/03/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 200 113,6 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 05/03/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 300 171,05 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 06/03/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 5.400 2.951,46 Α Μετοχή (Κοινή)
Α BYZANTIOΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 07/03/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 100 67,77 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 08/03/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 350 275,6 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 09/03/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 200 155,96 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 10/03/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 550 423,95 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 11/03/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 850 660,92 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 12/03/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 2.120 1.575,06 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 13/03/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 2.000 1.694,97 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 14/03/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 2.800 2.469,88 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 15/03/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 50 41,66 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 16/03/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 550 498,11 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 17/03/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 30 29,24 Α Μετοχή (Κοινή)
Α BΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 18/03/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 140 133,77 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 19/03/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 2.000 1.936,18 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 20/03/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 2.500 2.362,22 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 21/03/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 4.000 3.880,92 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 22/03/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 2.200 2.528,27 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 23/03/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1.648 1.844,79 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 24/03/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1.040 1.194,21 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 25/03/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 12.500 13.661,29 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 26/03/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 150 142,04 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 27/03/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 100 96,81 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 28/03/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1.700 1.521,73 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 29/03/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1.000 975,79 Α Μετοχή (Κοινή)
Α BYZAΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 30/03/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 550 543,3 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 31/03/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 900 915,8 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 01/04/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 50 53,68 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 02/04/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 50 55,18 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 03/04/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 500 571,14 Α Μετοχή (Κοινή)
Α BYZANTIOΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 04/04/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 800 873,89 Α Μετοχή (Κοινή)
Α BΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 05/04/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 2.100 2.271,37 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 06/04/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 200 224,61 Α Μετοχή (Κοινή)
Α BYZANTIOΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 07/04/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 300 333,55 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 08/04/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 200 214,57 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 09/04/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 900 970,73 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 10/04/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 100 108,5 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 11/04/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 200 214,48 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 12/04/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1.500 1.573,09 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 13/04/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 250 265,68 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 14/04/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1.450 1.546,12 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 15/04/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 550 586,5 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 16/04/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 5.500 5.709,22 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 17/04/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 550 601,38 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 18/04/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1.000 1.104,93 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 19/04/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 400 444,33 Α Μετοχή (Κοινή)
Α BYΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 20/04/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 300 331,81 Α Μετοχή (Κοινή)
Α BYZAΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 21/04/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 550 594,73 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 22/04/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 600 644,38 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 23/04/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 2.500 2.604,80 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 24/04/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 2.500 2.727,26 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 25/04/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 5.000 5.563,03 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 26/04/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 5.000 5.536,74 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 27/04/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 20.000 22.652,10 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 28/04/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 100 115,82 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 29/04/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 2.500 2.819,79 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 30/04/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 3.568 4.048,26 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 01/05/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 2.700 3.053,67 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 02/05/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 3.700 3.648,99 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 03/05/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 8.800 8.830,80 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 04/05/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 500 526,28 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 05/05/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 8.500 9.281,00 Α Μετοχή (Κοινή)
Α BYZANTIOΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 06/05/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1.000 1.126,88 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 07/05/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 500 553,69 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 08/05/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 8.060 9.593,31 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 09/05/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 8.500 11.055,39 Α Μετοχή (Κοινή)
Α BYZANTIOΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 10/05/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 300 407,05 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 11/05/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 634 853,36 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 12/05/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 3.500 4.772,07 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 13/05/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 550 739,82 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 14/05/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 400 573,59 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 15/05/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 5.000 6.878,10 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 16/05/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 13.378 17.922,70 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 17/05/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 2.000 2.656,22 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 18/05/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 5.850 7.904,91 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 19/05/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 65.600 98.130,70 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ Ο Ιδιος 20/05/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 6.000 24.511,80 Π Μετοχή (Κοινή)
Α ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ Ο Ιδιος 21/05/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 11.000 36.844,00 Α Μετοχή (Κοινή)
Α ΜΟΥΤΣΕΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΟΥΤΣΕΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Aλλος Διευθυντής Ο Ιδιος 22/05/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 160 355,2 Π Μετοχή
Α ΜΟΥΤΣΕΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΟΥΤΣΕΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Aλλος Διευθυντής Ο Ιδιος 23/05/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 2.500 5.449,00 Π Μετοχή
Α ΛΟΥΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΟΥΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Προϊστάμενος Λογιστηρίου Ο Ιδιος 24/05/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 3.400 8.058,00 Α Μετοχή
Α ΓΟΥΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 25/05/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 20 44 Π Μετοχή
Α ΓΟΥΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 26/05/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 500 1.105,00 Π Μετοχή
Α ΣΟΥΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΥΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 27/05/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 560 1.236,00 Π Μετοχή
Α ΓΟΥΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 28/05/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 3.000 6.680,10 Π Μετοχή
Α ΣΟΥΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΥΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 29/05/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 3.410 7.600,20 Π Μετοχή
Α ΓΟΥΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 30/05/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 4.030 8.965,90 Π Μετοχή
Α ΣΟΥΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΥΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 31/05/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 3.630 8.060,50 Π Μετοχή
Α ΓΟΥΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 01/06/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 3.470 7.743,40 Π Μετοχή
Α ΣΟΥΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΥΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 02/06/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 3.400 7.578,00 Π Μετοχή
Α ΓΟΥΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 03/06/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 4.690 10.349,90 Π Μετοχή
Α ΣΟΥΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΥΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 04/06/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 4.600 10.124,50 Π Μετοχή
Α ΣΟΥΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΥΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 05/06/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 10.000 18.900,00 Π Μετοχή
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Ο Ιδιος 06/06/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 5.000 9.450,00 Α Μετοχή
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 07/06/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 5.000 9.450,00 Α Μετοχή
Α ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ Ο Ιδιος 08/06/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 5.000 9.450,00 Α Μετοχή
Α ΓΟΥΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 09/06/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 10.000 18.900,00 Π Μετοχή
Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου Ο Ιδιος 10/06/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 5.000 9.450,00 Α Μετοχή
Α ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ Ο Ιδιος 11/06/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 52.300 91.733,00 Π Μετοχή
Α BYZANTIOY ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Ο Ιδιος 12/06/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 52.800 92.400,00 Π Μετοχή
Α ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος ΔΣ Ο Ιδιος 13/06/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 52.300 91.525,00 Π Μετοχή
Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου Ο Ιδιος 14/06/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 52.300 91.525,00 Π Μετοχή
Α ΣΟΥΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΥΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 15/06/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 6.400 10.363,34 Π Μετοχή
Α ΓΟΥΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 16/06/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 3.820 6.207,80 Π Μετοχή
Α ΣΟΥΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΥΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 17/06/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 2.370 3.825,70 Π Μετοχή
Α ΓΟΥΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 18/06/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 3.070 4.967,40 Π Μετοχή
Α ΣΟΥΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΥΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 19/06/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1.380 2.266,00 Π Μετοχή
Α ΓΟΥΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 20/06/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1.830 3.012,80 Π Μετοχή
Α ΓΟΥΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 21/06/16 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 350 574 Π Μετοχή