Συγκρότηση σε νέο σώμα Δ.Σ.  (27/06/2014)

To εκλεγέν υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 26-6-2014 ΔΣ της εταιρείας με πενταετή θητεία συνεκροτήθη σε σώμα αυθημερόν (Πρακτικό ΔΣ 1167/ 26-6-2014), ως ακολούθως: α) Σπυριδογεώργης Βυζάντιος τού Χρήστου, Εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος, β) Νικολίτσα συζ. Σπυριδογεώργη Βυζαντίου, τό γένος Βασιλείου Παπαγεωργίου, Εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του ΔΣ, γ) Αναστασία Λούη του Θεοφάνους, μη εκτελεστικό μέλος, δ) Βασίλειος Λυμπερόπουλος του Παρασκευά, μη εκτελεστικό μέλος, ε) Κωνσταντίνος Φωτεινόπουλος του Πανάγου, μη εκτελεστικό μέλος, στ) Ιωάννης Βραδής του Αντωνίου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και ζ) Σταυρούλα θυγ. Ηλία Γιαννακοπούλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.