Εφημερίδες Ανακοίνωσης Στοιχείων Χρήσης 2011 (28/03/2012)

Η εταιρεία ΒΥΤΕ COMPUTER ABEE ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης 2011 θα δημοσιευθούν την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012 στις εφημερίδες ΝΙΚΗ και ΕΞΠΡΕΣ και θα αναρτηθούν στην εταιρική της ιστοσελίδα www.byte.gr

Στην ίδια ιστοσελίδα θα αναρτηθεί και η Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2011.