Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2012 (26/03/2012)

Η «ΒΥΤΕ COMPUTER A. B. E. E», στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημερώσεως του επενδυτικού κοινού και συμφώνως προς το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιό της του έτους 2012 ως ακολούθως:

1.Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων 2011 Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών ) και δημοσίευση στον τύπο   των Ετήσιων συνοπτικών οικονομικών στοιχείων χρήσης  2011 Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012.

2.Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων: Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012

3.Αποκοπή Μερίσματος: Δεν θα γίνει πρόταση διανομής μερίσματος από την εταιρεία στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

4.Ανακοίνωση Οικονομικών Καταστάσεων Α Τριμήνου 2012 Τετάρτη 30 Μαίου 2012 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών ) και δημοσίευση στον τύπο   των συνοπτικών οικονομικών στοιχείων Α Τριμήνου 2012 Πέμπτη 31 Μαίου 2012

5. Ανακοίνωση Οικονομικών Καταστάσεων Α Eξαμήνου 2012 Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών ) και δημοσίευση στον τύπο   των συνοπτικών οικονομικών στοιχείων Α Eξαμήνου 2012   Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012

6. Ανακοίνωση Οικονομικών Καταστάσεων Εννεαμήνου 2012 Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών ) και δημοσίευση στον τύπο   των συνοπτικών οικονομικών στοιχείων Εννεαμήνου 2012 Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012

Στην περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία αποφασίσει αλλαγή των ανωτέρω ημερομηνιών, θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νεώτερη ανακοίνωση.

Αθήνα, 26  Μαρτίου 2012