Νέος Υπεύθυνος Επικοινωνίας Εταιρικών Ανακοινώσεων της BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ  (08/05/2012)

Σας γνωστοποιούμε ότι εσωτερικός ελεγκτής της εταιρείας μας αναλαμβάνει η Κα Ελένη Νικολάου του Δημητρίου σε αντικατάσταση του Κου Γεωργίου Κωνσταντοπούλου του Παναγιώτη .Επίσης σας γνωστοποιούμε ότι επικεφαλής της Υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων αναλαμβάνει ο Κος Τσενές Χρήστος του Βασιλείου σε αντικατάσταση της Κας Παρασκευής Ανδρικοπούλου του Ηρακλή.