ΒΥΤΕ: Μοναδική Πιστοποίηση από CISCO για OUTDOOR WIRELESS MESH (05/03/2009)

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2009 – H BYTE Computer ABEE, πρωτοπόρος στην ολοκλήρωση και ενοποίηση νέων τεχνολογιών, αναγνωρίστηκε από την Cisco ως Authorized Technology Partner (ATP) και πιστοποιήθηκε στην τεχνολογία Outdoor Wireless Mesh (OWM). Με γνώμονα τις δεξιότητες, την τεχνογνωσία και την εμπειρία της, η ΒΥΤΕ αποτελεί τον μοναδικό πιστοποιημένο συνεργάτη της Cisco στην τεχνολογία OWM σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα.

Η τεχνολογία Wireless Mesh παρέχει ασύρματη διαδικτύωση σε εξωτερικούς χώρους, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, χωρίς την ανάγκη καλωδιώσεων, σύμφωνα με τα πρότυπα ΙΕΕΕ 802.11a/b/g/n. Το Wireless Mesh βρίσκει άριστη εφαρμογή σε δήμους, λιμάνια, αεροδρόμια, μέσα μαζικής μεταφοράς, αποθηκευτικούς σταθμούς, χώρους φόρτο-εκφόρτωσης και γενικότερα όπου υπάρχει ανάγκη ασύρματης κάλυψης, παρακάμπτοντας την ανάγκη καλωδιώσεων. Παράλληλα, η τεχνολογία OWM χρησιμοποιείται σε κτίρια όπου αποφεύγεται η εγκατάσταση καλωδιώσεων για αισθητικούς λόγους, όπως εμπορικά κέντρα, κτίρια μοντέρνας ή κλασσικής αρχιτεκτονικής, αλλά ακόμα και σε εργοτάξια, δεδομένης της τεράστιας ευελιξίας που χαρακτηρίζει την εγκατάσταση και υλοποίηση.

Σε συνδυασμό με την πιστοποίηση Cisco Silver Certified Partner καθώς και με τις εξειδικεύσεις Advanced Unified Communications, Advanced Security και Advanced Wireless, η πιστοποίηση Outdoor Wireless Mesh ATP ενισχύει ακόμα περισσότερο τις παρεχόμενες υπηρεσίες της ΒΥΤΕ προς τους πελάτες της. Επιπλέον, η ΒΥΤΕ είναι σε θέση να αναπτύξει εξειδικευμένο λογισμικό ώστε, σε κοινή πλατφόρμα με την τεχνολογία Mesh, να διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών.

Λίγα λόγια για τη Byte Computer ΑΒΕΕ

H BYTE Computer ΑΒΕΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών στον Ιδιωτικό τομέα, ενώ παράλληλα διεκδικεί με επιτυχία την ανάληψη και υλοποίηση σύνθετων έργων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Η μακρόχρονη πείρα της BYTE στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού, στην ολοκλήρωση συστημάτων, στην ενοποίηση ετερογενών τεχνολογιών και τη δικτύωση, σε συνδυασμό με την πρωτοποριακή και καινοτόμο δραστηριοποίησή της στα θέματα ebusiness την καθιστούν έναν από τους βασικούς παράγοντες διαμόρφωσης και ανάπτυξης της Νέας Ψηφιακής πραγματικότητας στην Ελλάδα.