Θετικά τα Οικονομικά Αποτελέσματα της BYTE για το Εννεάμηνο του 2008  (27/11/2008)

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2008 – Η BYTE Computer ΑΒΕΕ, ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το εννεάμηνο του 2008 που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου.

 

 

Κυριότερα Στοιχεία εννεαμήνου 2008 για τον Ομιλο BYTE COMPUTER ABEE:

Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 38,20 εκατ. ευρώ έναντι 38,64 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2007.

– Τα Κέρδη Προ Φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν σε 2,75 εκατ. ευρώ από 2,72 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2007.

-Τα Κέρδη Μετά Φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,98 εκατ. ευρώ έναντι 2,08 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 5,36 %.

-Τα EBITDA ανήλθαν σε 4,59 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8% έναντι 4,25 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εννεαμήνου του 2007.

Ταυτόχρονα, σε επίπεδο μητρικής εταιρίας:

Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε σε 30,59 εκατ. ευρώ έναντι 30,50 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2007.

-Τα Κέρδη Προ Φόρων (ΕΒΤ) παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το 2007 και διαμορφώθηκαν σε 2,73 εκατ. ευρώ.

-Τα Κέρδη Μετά Φόρων διαμορφώθηκαν σε 2,05 εκατ. ευρώ έναντι 2,11 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση της τάξης του 2,56 %.

-Τα EBITDA ανήλθαν σε 4,33 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 8,97% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2007.

Τα κέρδη μετά φόρων παρουσιάζουν ελαφριά μείωση λόγω της επιβάρυνσης σε φόρους από την ολοκλήρωση του τακτικού φορολογικού ελέγχου της θυγατρικής Metrosoft ABEE, για τα έτη 2003 έως και 2007, καθώς και της επιπλέον πρόβλεψης στη μητρική εταιρεία.

 

Για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σημειώνεται ότι τα οικονομικά στοιχεία και οι πληροφορίες του εννεαμήνου της BYTE Computer ABEE, που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2008, θα δημοσιευτούν την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2008, στις εφημερίδες «ΚΕΡΔΟΣ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ».

 

Στο διάστημα αυτό, βασικός στόχος της εταιρείας ήταν η περαιτέρω ενίσχυση της δυναμικής της στην ελληνική αγορά πληροφορικής προσφέροντας καινοτόμες λύσεις για την εξάπλωση της πελατειακής βάσης.

 

Διευρύνοντας λοιπόν τις δραστηριότητές της, η BYTE εισήλθε στην αγορά του Επιχειρησιακού Λογισμικού SAP Business One, επενδύοντας σημαντικά ποσά για την προσαρμογή και συμμόρφωση του προϊόντος στα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα. Με τον τρόπο αυτό, παρέχει πλέον μία ολοκληρωμένη λύση για την συνολική κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 

Συνεχίζοντας την εδραίωση της παρουσίας της εταιρείας στις χώρες της Βαλκανικής, η BYTE επένδυσε στην ίδρυση θυγατρικής στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας εξυπηρετώντας και προωθώντας την επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε νέες αγορές.

 
Λίγα λόγια για τη Byte Computer ΑΒΕΕ

H BYTE Computer ΑΒΕΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών στον Ιδιωτικό τομέα, ενώ παράλληλα διεκδικεί με επιτυχία την ανάληψη και υλοποίηση σύνθετων έργων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Η μακρόχρονη πείρα της BYTE στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού, στην ολοκλήρωση συστημάτων, στην ενοποίηση ετερογενών τεχνολογιών και τη δικτύωση, σε συνδυασμό με την πρωτοποριακή και καινοτόμο δραστηριοποίησή της στα θέματα ebusiness την καθιστούν έναν από τους βασικούς παράγοντες διαμόρφωσης και ανάπτυξης της Νέας Ψηφιακής πραγματικότητας στην Ελλάδα.