Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (30/10/2007)

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2007 – Tους βασικούς άξονες ανάπτυξης μέχρι το 2010 και τις προοπτικές της Byte Computer ABEE παρουσίασε σήμερα στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών η Διοίκηση της εταιρείας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της σχετικής παρουσίασης, ο κ. Σπ. Βυζάντιος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Byte, ανέλυσε τις τελευταίες εξελίξεις και αναφέρθηκε στις προοπτικές και τα μεγέθη της ευρωπαϊκής και ελληνικής αγοράς πληροφορικής. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Βυζάντιος στάθηκε στο υψηλό μερίδιο αγοράς που έχει ήδη κατακτήσει η Byte στο χώρο της παροχής υπηρεσιών πληροφορικής (ΙΤ Services), που αποτιμάται στο 12%, καθώς και το υψηλό περιθώριο EBITDA που παρουσιάζει σε σχέση με τις ανταγωνιστικές εταιρίες του κλάδου της πληροφορικής.

Οι βασικοί στρατηγικοί άξονες που θα αποτελέσουν κύριο μοχλό ανάπτυξης της Byte το επόμενο διάστημα περιλαμβάνουν:

1. Την ενδυνάμωση των δραστηριοτήτων της στην παροχή λύσεων Επιχειρησιακού Λογισμικού με στόχο τη διεύρυνση της πελατειακής της βάσης και την περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους.

2. Την αξιοποίηση της πολυετούς τεχνογνωσίας της για την περαιτέρω δυναμική διεκδίκηση έργων του Δημόσιου Τομέα και αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών (Best Practices) που έχει επιτύχει με απώτερο στόχο την αύξηση του μεριδίου της και στην εν λόγω αγορά.

3. Την ενίσχυση της θέσης της σε χώρες που ήδη η εταιρεία έχει παρουσία και τη γεωγραφική της επέκταση για την κάλυψη των αγορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

4. Την κατοχύρωση και διεύρυνση των στρατηγικών συνεργασιών της με διεθνείς οίκους υψηλής τεχνολογίας.

Μέσα από αυτή την στρατηγική προσέγγιση, η Byte εισέρχεται σε νέα φάση ανάπτυξης και εκτιμά ότι κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης (CAGR) των πωλήσεων της περιόδου 2006 – 2010 δύναται να υπερβεί κατά 2,5 φορές τους αντίστοιχους ρυθμούς ανάπτυξης της αγοράς.Τέλος, στο πλαίσιο της παρουσίασης πραγματοποιήθηκε εκτενής αναφορά στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου της Byte και τονίστηκε ότι το 2007 προδιαγράφει ιδιαίτερα θετική πορεία.