Θεαματική Αύξηση 50% στα Κέρδη Μετά Φόρων της ΒΥΤΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2007 (29/08/2007)

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2007 – Η BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ, ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το Α’ εξάμηνο του 2007 που έληξε στις 30 Ιουνίου.

Κυριότερα Στοιχεία Ομίλου BYTE COMPUTER ABEE για το Α’ Εξάμηνο του 2007

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 27,2 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 29,77% έναντι του περσινού εξαμήνου.

– Τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,44 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 50%.

– Τα EBITDA ανήλθαν στα 2,84 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 32,71% συγκριτικά με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2006.

Ταυτόχρονα, σε επίπεδο μητρικής εταιρίας:

– Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 39,56% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2006 και διαμορφώθηκε σε 21,06 εκατομμύρια ευρώ.

– Τα κέρδη μετά φόρων παρουσίασαν επίσης εντυπωσιακή αύξηση ενισχυμένα κατά 52,57% σε σχέση με το 2006 και διαμορφώθηκαν στα 1,48 εκατομμύρια ευρώ.

– Τα EBITDA ανήλθαν σε 2,7 εκατομμύρια ευρώ σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 35,67% σε σχέση με το Α’εξάμηνο του 2006.

Για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σημειώνεται ότι τα οικονομικά στοιχεία και οι πληροφορίες του Α’εξαμήνου της BYTE Computer ABEE που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007 θα δημοσιευτούν την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2007, στις εφημερίδες «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΚΕΡΔΟΣ».

Με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, ο κος Σπύρος Βυζάντιος, Πρόεδρος και Διευθύνων της BYTE Computer ABEE δήλωσε:

«Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος καθώς η σταθερή προσήλωση που επιδεικνύουμε στην εφαρμογή του πλάνου στρατηγικής ανάπτυξης της Βyte Computer ABEE και η επιτυχής υλοποίηση των σημαντικών έργων πληροφορικής που έχουμε αναλάβει στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα αντανακλώνονται και αποτυπώνονται στα οικονομικά αποτελέσματα του Α’Εξαμήνου που ανακοινώνουμε σήμερα.

Με κύριο γνώμονα και κινητήριο μοχλό τη διατήρηση και ενίσχυση της ηγετικής μας θέσης στην αγορά πληροφορικής, την προσφορά προηγμένων και εξελιγμένων προϊόντων και υπηρεσιών και την εξίσου δυναμική παρουσία μας στις χώρες τις Βαλκανικής, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μεθοδικά και συντονισμένα προκειμένου για τη διατήρηση και ενίσχυση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης που έχουμε επιτύχει».

H BYTE Computer ΑΒΕΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών στον Ιδιωτικό τομέα, ενώ παράλληλα διεκδικεί με επιτυχία την ανάληψη και υλοποίηση σύνθετων έργων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Η μακρόχρονη πείρα της BYTE στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού, στην ολοκλήρωση συστημάτων, στην ενοποίηση ετερογενών τεχνολογιών και τη δικτύωση, σε συνδυασμό με την πρωτοποριακή και καινοτόμο δραστηριοποίησή στα θέματα ebusiness την καθιστούν έναν από τους βασικούς παράγοντες διαμόρφωσης και ανάπτυξης της Νέας Ψηφιακής πραγματικότητας στην Ελλάδα.