ΒΥΤΕ: Υπέγραψε Σύμβαση Συνεργασίας με την ΙΒΜ (12/10/2007)

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2007 – Η BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ προχώρησε πρόσφατα στην αναβάθμιση της υφιστάμενης συνεργασίας της με την ΙΒΜ στον τομέα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας το πρώτο και μοναδικό συμβόλαιο Εξουσιοδοτημένου Παροχέα Εκπαίδευσης (Authorised Training Provider) σε τεχνολογίες της ΙΒΜ στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την νέα αυτή συνεργασία, η ΒΥΤΕ αναλαμβάνει επίσημα την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της ελληνικής αγοράς σε ό,τι αφορά τα τεχνολογικά προϊόντα xSeries, pSeries, Storage, Lotus, Websphere, Tivoli και Rational της ΙΒΜ, παρέχοντας υπηρεσίες εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου σε ιδιώτες και επαγγελματίες του χώρου της Πληροφορικής.

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει, για ακόμα μια φορά, ότι η ΒΥΤΕ διαθέτει το κατάλληλο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνογνωσία, την υποδομή, την εμπειρία αλλά και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, ώστε να καλύψει απόλυτα τις ιδιαίτερα απαιτητικές και σύνθετες εκπαιδευτικές προκλήσεις του κλάδου της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΒΥΤΕ συνεργάζεται πλέον πιο στενά με την ΙΒΜ για τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη, την προώθηση και την υλοποίηση των μαθημάτων και των σεμιναρίων που περιλαμβάνουν οι Ανοιχτοί Κύκλοι Εκπαίδευσης της εταιρίας στην ελληνική αγορά και οδηγούν στους επίσημους τίτλους παρακολούθησης και πιστοποίησης.

Την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και την εναρμόνισή τους με τα διεθνώς αναγνωρισμένα ποιοτικά κριτήρια, διασφαλίζει η ίδια η IBM μέσα από διαδικασίες συνεχούς ελέγχου και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, των εισηγητών και των εγκαταστάσεων του Εκπαιδευτικού Κέντρου της ΒΥΤΕ.

Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι το Εκπαιδευτικό Κέντρο της ΒΥΤΕ διαθέτει τον τίτλο Πιστοποιημένου Συνεργάτη Εκπαιδευτικών Λύσεων της Microsoft (Microsoft Gold Certified Partner for Learning Solutions) με δυνατότητα παροχής πλήρους εκπαίδευσης για όλες τις εφαρμογές λογισμικού και τα λειτουργικά συστήματα της Microsoft, ενώ συγχρόνως είναι Εξουσιοδοτημένο Εξεταστικό Κέντρο της Thomson Prometric (Authorised Prometric Testing Center – APTC) γεγονός που της προσφέρει τη δυνατότητα να διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης, παρέχοντας έναν πλήρη κατάλογο εξετάσεων από διεθνείς κατασκευαστές λογισμικού.