Aνακοίνωση σχετικά με την διαδικασία υποβολής γνωστοποιήσεων ρυθμιζόμενων πληροφοριών στην εταιρεία από τα υπόχρεα πρόσωπα του Ν. 3556 / 2007 (28/09/2007)

Η «BYTE COMPUTER A.Β.Ε.Ε», προς τον σκοπό ενημερώσεως και διευκολύνσεως του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικώς προς την υποχρέωση και την διαδικασία δημοσιοποιήσεως σημαντικών συμμετοχών, βάσει των διατάξεων του Ν. 3556/2007, της υπ’ αριθμ. 1/434/3-7-2007 αποφάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τις σχετικές διευκρινήσεις της υπ’ αριθμ. 33 ερμηνευτικής εγκυκλίου της ως άνω Επιτροπής.

Υπόχρεα σε δημοσιοποίηση σημαντικών συμμετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου πρόσωπα, συμφώνως προς το άρθρο 14 § 2 του Ν. 3556/2007 τυγχάνουν:

α) μέτοχος εταιρείας, της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, ο οποίος αποκτά ή διαθέτει μετοχές, οι οποίες ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου.

β) κάθε πρόσωπο (μέτοχος ή μη), ο οποίος δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου της ιδίας εταιρείας και συνεπεία αυτής της αποκτήσεως ή της διαθέσεως ή της ασκήσεως αυτών το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου, το οποίο κατέχει, ανέρχεται, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3, ή, εφ’ όσον κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 10%, σημειώνει μεταβολή ίση προς ή μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότου.

Τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν ατομική υποχρέωση ενημερώσεως του εκδότου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η Εταιρεία, συμφώνως προς το άρθρο 14 § 5 του Ν. 3556/2007, για τον υπολογισμό των ανωτέρω ορίων, δημοσιοποίησε τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου και το μετοχικό της κεφάλαιο διά της υπ’ αριθμ.πρ.HERMES 40415/28-9-2007 ανακοινώσεώς της, η οποία ευρίσκεται ανηρτημένη και στον διαδικτυακό τόπο της.

Αναλυτικότερα στοιχεία αναφέρονται στα άρθρα 9 έως και 14 του Ν. 3556/2007 και στην υπ’ αριθμ. 1/434/3-7-2007 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα οποία έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr).

Επισημαίνεται, ότι από της 30-6-2007 (ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του νόμου) και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αυτή, ήτοι μέχρι την 30-9-2007, τα υπόχρεα πρόσωπα, τα οποία κατέχουν σημαντική συμμετοχή επί των δικαιωμάτων ψήφου, μέτοχοι ή μη, οφείλουν να προβούν σε ενημέρωση του εκδότη για το κατεχόμενο υπ’ αυτών ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου και επί του κεφαλαίου αυτού, συμφώνως προς τα άρθρα 9 και 10 του Ν. 3556/2007, εκτός εάν έχουν προβεί, πριν την ανωτέρω ημερομηνία, στην ίδια ενημέρωση, βάσει του προϊσχύσαντος π.δ. 51/1992.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ:

1) Τα υπόχρεα σε ενημέρωση πρόσωπα (άρθρα 9 και 10 Ν. 3556/2007) οφείλουν να προβαίνουν σε γνωστοποίηση σημαντικών, συμφώνως προς τις ανωτέρω διατάξεις, μεταβολών επί των συμμετοχών τους στα δικαιώματα ψήφου του εκδότου, ταυτοχρόνως προς τον εκδότη και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το συντομώτερον δυνατόν και, εν πάση περιπτώσει εντός τριών (3) ημερών διαπραγματεύσεως, η πρώτη των οποίων είναι η επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία μέτοχος ή πρόσωπο, το οποίον απέκτησε δικαιώματα ψήφου:

α) πληροφορείται την απόκτηση ή διάθεση ή την δυνατότητα ασκήσεως δικαιωμάτων ψήφου, ή

β) όφειλε να έχει πληροφορηθεί την απόκτηση ή διάθεση ή δυνατότητα ασκήσεως δικαιωμάτων ψήφου, λαμβανομένων υπ’ όψιν των συνθηκών, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας, κατά την οποία πραγματοποιείται η απόκτηση ή διάθεση ή καθίσταται δυνατή η άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, ή

γ) ενημερώνεται σχετικώς με γεγονός, το οποίον αναφέρεται στο άρθρο 9 § 3 του Νόμου.

Προς τον σκοπό ευχερεστέρας παρακολουθήσεως των ημερών διαπραγματεύσεως, η Ε.Κ. δημοσιεύει στον ως άνω διαδικτυακό της τόπο (www.hcmc.gr/ Υπηρεσίες/ Ημερολόγιο Ημερών Διαπραγμάτευσης) τα ημερολόγια ημερών διαπραγματεύσεως των οργανωμένων αγορών, οι οποίες ευρίσκονται ή λειτουργούν στην Ελ