Το Εκπαιδευτικό Κέντρο της ΒΥΤΕ αντιμετωπίζει με συνέπεια τις ανάγκες της Ελληνικής Αγοράς για τεχνική Εκπαίδευση και Πιστοποίηση, γεγονός που αποδεικνύεται τόσο από την σταθερά ανοδική πορεία των εργασιών του όσο και από το μέγεθος και το πλήθος των επιχειρήσεων στις οποίες προσφέρει τις υπηρεσίες του.
Το Εκπαιδευτικό Κέντρο της ΒΥΤΕ διαθέτει το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνική υποδομή και την τεχνογνωσία για να συμβάλει στην μετάβαση από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Κοινωνία της Γνώσης, με πλήρη αξιοποίηση του Διαδικτύου και των πλέον σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης εξ αποστάσεως.
Οι εισηγητές του Εκπαιδευτικού Κέντρου της ΒΥΤΕ είναι κάτοχοι τίτλων πιστοποίησης των IBM, Microsoft, Cisco, Linux, CompTIA, είναι απόφοιτοι ΑΕΙ με εξειδίκευση στην Πληροφορική καθώς και κάτοχοι Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με υψηλή κατάρτιση σε θέματα εκπαίδευσης και μεγάλη διδακτική εμπειρία.
Όλα τα σεμινάρια μπορούν να υλοποιηθούν και στις εγκαταστάσεις σας.
Η εκπαίδευση μπορεί να επιδοτηθεί από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 045.