Το εκπαιδευτικό κέντρο της BYTE αποτελείται από δύο αίθουσες διδασκαλίας χωρητικότητας 12 ατόμων, μια αίθουσα παρουσιάσεων χωρητικότητας 30 ατόμων καθώς και μια αίθουσα εξετάσεων πιστοποίησης Prometric και Pearson Vue, με 3 σταθμούς εργασίας.

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο της ΒΥΤΕ αντιμετωπίζει με συνέπεια τις ανάγκες της Ελληνικής Αγοράς για τεχνική Εκπαίδευση και Πιστοποίηση, γεγονός που αποδεικνύεται τόσο από την σταθερά ανοδική πορεία των εργασιών του όσο και από το μέγεθος και το πλήθος των επιχειρήσεων στις οποίες προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο της ΒΥΤΕ διαθέτει το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνική υποδομή και την τεχνογνωσία για να συμβάλει στην μετάβαση από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Κοινωνία της Γνώσης, με πλήρη αξιοποίηση του Διαδικτύου και των πλέον σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης εξ αποστάσεως.